Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

Al veel zorgprofessionals bekend met compensatiestrategieën

8 december 2020

Een derde van de zorgverleners die regelmatig mensen met de ziekte van Parkinson behandelen, is op de hoogte van alle categorieën compensatiestrategieën die patiënten toepassen om mobiel te blijven. Dit blijkt uit een online enquête in de PEARL-PD studie naar kennis en toepassing van deze compensatiestrategieën. Meer aandacht in het onderwijs, of de ontwikkeling van een speciaal online platform over de verschillende beschikbare strategieën, kan het vinden van een geschikte strategie voor elke persoon met parkinson met loopstoornissen vergemakkelijken.

Compensatie van loopstoornissen

Loopstoornissen komen vaak voor en zijn invaliderend bij mensen met de ziekte van Parkinson. Deze stoornissen variëren van schuifelen tot ‘bevriezen’ van de gang. Dit laatste wordt gekenmerkt door plotselinge- vaak korte- episodes waarin patiënten het gevoel hebben dat hun voeten aan de grond vastgelijmd zijn. Het gebruik van compensatiestrategieën kan helpen om deze loopproblemen in het dagelijks leven te omzeilen. Voorbeelden van dergelijke strategieën zijn lopen op het ritme van een metronoom, zijwaarts lopen, springen of het looppatroon van een andere persoon nabootsen.

Zeven categorieën

Een internationale groep onderzoekers heeft onlangs alle beschikbare strategieën samengevat.  Dit deden zij op basis van beoordelingen van video-opnamen van door patiënten uitgevonden strategieën. Zij maakten een indeling in zeven categorieën van compensatiestrategieën. Er is geen benadering die voor iedereen effectief is, aangezien het effect van een strategie zeer verschillend kan zijn per persoon. Wat voor de een goed werkt, kan voor de ander geen, of zelfs een negatief effect hebben. Bovendien kan zelfs binnen één persoon een strategie verschillende effecten hebben tijdens verschillende activiteiten of in verschillende contexten, bijvoorbeeld bij het bereiden van voedsel in de keuken versus bij het buiten lopen.

 Alle strategieën kennen

Het is van belang dat zorgprofessionals zich concentreren op alle beschikbare strategieën. Hierdoor kan de optimale strategie en voor elke individuele persoon en context worden bepaald. Daarom hebben de onderzoekers een online enquête gehouden onder Nederlandse zorgprofessionals die regelmatig mensen met parkinson behandelen.  Doel hiervan was hun kennis van de verschillende compensatiestrategieën voor loopstoornissen bij mensen met parkinson te evalueren, en te onderzoeken of zij deze strategieën toepasten in de dagelijkse klinische praktijk.

Online enquête

In het onderzoek werden alle compensatiestrategieën kort toegelicht en geïllustreerd met verschillende praktische voorbeelden. Vervolgens werd aan de deelnemende zorgverleners gevraagd of ze al op de hoogte waren van het bestaan van deze strategieën en of ze deze ooit in hun dagelijkse praktijk hadden toegepast. In totaal vulden 365 Nederlandse zorgprofessionals de enquête in, van wie er 45 werden uitgesloten omdat ze slechts af en toe een persoon met parkinson behandelden. De overgebleven groep van 320 professionals bestond onder meer uit fysiotherapeuten, algemeen verpleegkundigen, ergotherapeuten, parkinsonneurologen, parkinsonverpleegkundigen en huisartsen. Slechts 35 procent van de respondenten was op de hoogte van het bestaan van alle zeven categorieën compensatiestrategieën en 23 procent van de professionals paste alle zeven beschikbare categorieën strategieën in de praktijk toe bij het werken met mensen met PD.

Bekendheid vergroten

Hoewel een aanzienlijk deel van de zorgverleners goed op de hoogte is van het bestaan van de beschikbare compensatiestrategieën, is er nog ruimte voor verbetering. Door het gebruik van compensatiestrategieën in onderwijsprogramma’s te integreren of door een speciaal online platform over de verschillende beschikbare strategieën te ontwikkelen, kan het gemakkelijker worden om een geschikte strategie te vinden voor elke persoon met parkinson die loopstoornissen ervaart.

Anita van Litsenburg
Anita van Litsenburg