Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

‘De ademhalingsoefening hielp tegen stress’

19 juni 2024

Het Radboudumc doet veel onderzoek naar loopproblemen bij parkinson. Op dit moment lopen er drie onderzoeken. Je kunt je aanmelden voor één of meer van de onderzoeken op de projectpagina van het Loopproblemen project. Eén van de drie onderzoeken gaat over angst en stress bij bevriezen van het lopen kan worden verminderd. Doe jij ook mee?

Bevriezen van lopen is een vervelend bijverschijnsel van de ziekte van Parkinson, waarbij mensen moeite hebben om stappen te zetten en het gevoel hebben dat hun voeten vastgeplakt zijn aan de grond. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat gevoelens van angst en stress van invloed zijn op het ontstaan van bevriezen van lopen. Dit uit zich bijvoorbeeld in situaties waarin je angst ervaart om te vallen, je zorgen maakt over wat anderen vinden van de manier waarop je loopt, of wanneer je tijdsdruk ervaart, bijvoorbeeld wanneer de deurbel gaat.

In het Loopproblemen project wordt gekeken of bevriezen van lopen behandeld kan worden door de angst en stress die gepaard gaan met bevriezen te verminderen. Tijdens de behandeling krijgen deelnemers uitleg over de impact die angst en stress hebben op het bevriezen, en leren ze verschillende manieren om angst en stress te verminderen. Deze manieren worden zoveel mogelijk op maat aangeboden, op basis van de wensen en behoeften van de deelnemers. De afspraken vinden plaats bij de deelnemers thuis.

Ervaringen
Onderzoeker Gijs Vissers vertelt over hoe mensen die nu al deelnemen aan deze studie het vinden om mee te doen: ‘We hebben meerdere positieve reacties ontvangen van deelnemers op de behandeling. Zo vertelde een deelnemer dat het doen van een ademhalingsoefening haar heeft geholpen om stress bij het ‘s nachts uit bed gaan te verminderen, waardoor het bevriezen tijdens het lopen afnam. Een andere deelnemer ervoer vooral spanning omdat het hem niet lukte om uit een bevriezing te komen. Het verplaatsen van zijn lichaamsgewicht vóór hij een eerste stap zette zorgde ervoor dat hij sneller uit een bevriezing kon komen. Daardoor nam de spanning af omdat hij het gevoel had een ‘backup plan’ te hebben voor het geval hij weer zou bevriezen. Deelnemers geven daarnaast aan dat ze het prettig vinden dat ze niet naar het ziekenhuis hoeven te komen, omdat alle afspraken bij hen thuis plaatsvinden. Dit maakt dat het meedoen aan het onderzoek als minder belastend wordt ervaren.’

Aanmelden
Aan het onderzoek doen tot nu toe 15 mensen mee, maar de onderzoekers zijn nog op zoek naar meer deelnemers voor de studie. Heb je dagelijks last van bevriezen van lopen waarbij angst of stress een rol spelen? Meld je aan op de projectpagina.

Nina Wubben
Nina Wubben
Communicatiemedewerker ParkinsonNEXT