Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

Een nieuw 100dagentraject van start!

30 maart 2018

In navolging van het 100dagentraject dat in 2017 door het Verbeterproject is georganiseerd, zijn Lidwien Arts (ergotherapeute) en Marlies van Pelt (fysiotherapeute) woensdag 28 maart gestart met een eigen 100dagentraject. In samenwerking met het Verbeterproject zijn verschillende mensen met parkinson benaderd om in honderd dagen in groepsverband met een persoonlijk doel aan de slag te gaan. Eerder deze week is de groep van drie, al dan niet samen met een naaste, gestart met de eerste groepsbijeenkomst, gericht op hun persoonlijke doelen.

 

In een groep werken aan persoonlijke doelen

Tijdens het 100dagentraject vormt ieders persoonlijke situatie het vertrekpunt van verbetering. Samen met Lidwien en Marlies als begeleiders bepalen de deelnemers met welk onderwerp ze aan de slag gaan, welke persoonlijke doelen ze nastreven en welke ondersteuning ze hierbij wensen van anderen, zoals naasten, mededeelnemers, maar ook zorgverleners en begeleiders. Iedere maand zal de groep bij elkaar komen om ervaringen te delen, voortgang te bespreken en het persoonlijk plan met de groep te evalueren.

 

Toekomst

Het doel van Marlies en Lidwien is om het initiatief van het Verbeterproject voort te zetten, door te ontwikkelen en in de toekomst als regulier aanbod in de zorg aan te bieden.  Individuele doelen staan centraal, maar de kracht zit in het bespreken van ervaringen van anderen en elkaar zo te stimuleren. Om ervoor te zorgen dat een dergelijk groepstraject in de toekomst reguliere zorg kan worden, is het nodig om het traject dit keer buiten het ziekenhuis te laten plaatsvinden en goed te evalueren wat deze manier van werken oplevert voor de deelnemers.  De hoop is dat het traject zo’n succes wordt, dat er in de toekomst meer georganiseerd kunnen gaan worden.

 

Deelname

Heeft u ook interesse om deel te nemen aan een eventueel toekomstig 100dagentraject? Dan kunt u zich aanmelden bij Marlies van Pelt (marlies @fysiohatert.nl) of Lidwien Arts (lidwien@ergotherapie-nijmegen.nl).

Marte van den Bosch
Marte van den Bosch
Projectleider VPN en Projectmedewerker ParkinsonNEXT