Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

Eerste resultaten COGTIPS!

27 maart 2020

Om je op de hoogte te houden van de eerste resultaten van de COGTIPS studie, schreven de onderzoekers onderstaand bericht.

Online training voor het denkvermogen heeft positief effect op de snelheid van het denken

In de afgelopen vier jaar is een onderzoek opgezet om het effect van een online training voor het denkvermogen te onderzoeken: COGTIPS. Onder leiding van prof. Odile van den Heuvel en dr. Chris Vriend, samen met promovendus Tim van Balkom, is dit onderzoek uitgevoerd in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. We zijn verheugd nu ook de eerste resultaten van dit onderzoek te kunnen delen.

Veel mensen met de ziekte van Parkinson herkennen problemen in het denkvermogen, bijvoorbeeld moeite met multitasken of de aandacht erbij te houden. Deze problemen kunnen al vroeg in de ziekte vóórkomen. Deze problemen kunnen ook negatieve gevolgen voor het dagelijkse leven hebben, zoals op het werk en in sociaal contact. We hebben van veel mensen gehoord dat ze zich daarbij ook zorgen maken over toekomstige achteruitgang. Het is dus belangrijk dat de behandelopties voor deze vroege problemen in het denkvermogen worden onderzocht. In de COGnitieve Training In Parkinson Studie (COGTIPS) onderzoeken wij, met financiële steun van de Parkinson Vereniging en Hersenstichting Nederland, een online training voor het denkvermogen, een ‘cognitieve training’, voor de klachten in het denkvermogen bij de ziekte van Parkinson

Het onderzoek
In COGTIPS voerden 140 mensen met de ziekte van Parkinson een online cognitieve training uit. De training was intensief: mensen moesten acht weken lang drie keer per week 45 minuten trainen. Ook kregen ze vóór en na de training testjes voorgelegd om de effecten van de training te kunnen meten. Een deel van alle deelnemers kreeg vóór en na de training een MRI-scan zodat wij het effect van de training op de hersenen kunnen onderzoeken.

De helft van de deelnemers voerde een uitdagende, adaptieve training uit: deze werd steeds moeilijker naarmate de deelnemers beter werden. De andere helft van de deelnemers voerde een niet-adaptieve, laagdrempelige training uit. Het grote verschil met de andere conditie was dat het niveau van de training gedurende de acht weken hetzelfde bleef.

De eerste resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de mensen die de adaptieve training uitvoerden na acht weken beter presteerden op testjes waarbij snelheid van denken een rol speelde. Mensen werden op sommige testjes gemiddeld bijna tien procent sneller. De twee trainingen hadden echter niet een verschillend effect op hoe goed mensen de testjes uitvoerden. Andere testjes lieten geen effect van de training zien.

Een ander belangrijk doel van het onderzoek was of mensen ook zelf minder klachten in het denkvermogen ervaarden na de training. Deelnemers in beide groepen rapporteerden iets minder klachten na hun training maar dit was niet verschillend tussen de twee groepen.

Hoe verder?
COGTIPS is momenteel nog niet afgerond en loopt naar verwachting door tot de zomer van 2021. In de komende tijd zullen we de langetermijneffecten van cognitieve training onderzoeken. We blijven alle deelnemers uitnodigen voor metingen tot twee jaar na het afronden van de training.

Hiernaast zullen we ook gaan onderzoeken wat de effecten van cognitieve training op de hersenen zijn. We willen graag een beeld krijgen van de effecten op de grootte van hersendelen, de verbindingen tussen hersendelen en activiteit in de hersenen. Kan de training de samenwerking van verschillende hersengebieden verbeteren? Welke andere veranderingen vinden er plaats?

Een laatste doel is om cognitieve training en de toepasbaarheid ervan voor alle mensen met de ziekte van Parkinson te evalueren. Dit doen wij samen met een task force met hierin experts op het gebied van revalidatiegeneeskunde, neuropsychologie, neurowetenschappen en neurologie. Zij denken met ons samen na of en hoe we deze training beschikbaar moeten maken voor iedereen.

Wat kan ik zelf doen?
Op dit moment kunnen we nog niet adviseren dat iedereen online cognitieve training moet gaan volgen. Wat we wel adviseren, en onze onderzoeksgegevens lijken dit te bevestigen, is dat het loont om jezelf uit te blijven dagen. Houd de hersenen in beweging, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, spelletjes, hersenkrakers, of sociaal contact. En blijf daarnaast ook fysiek in beweging!

We hopen dat de analyses in komende periode nog meer informatie kunnen geven en we op termijn advies kunnen uitbrengen over de praktische toepasbaarheid en effectiviteit van cognitieve training.

Tot slot
We willen de 140 toegewijde deelnemers hartelijk danken voor hun inzet! We hebben enorm enthousiaste reacties gehad, maar we beseffen ook dat dit onderzoek veel van hen vraagt. Echter, zonder uw inzet is het niet mogelijk wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Heel veel dank hiervoor. Daarbij willen wij ook onze stagiaires bedanken voor alle tijd en energie die zij (tot op heden) in dit onderzoek steken in het uitvoeren van metingen, de uitleg van de training, plannen van afspraken en begeleiden van onze deelnemers.

Inge Ruitenberg
Inge Ruitenberg
Communicatiemedewerker ParkinsonNEXT