Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

Eerste resultaten OPTIMIST-studie bekend

Project: OPTIMIST-studie
15 februari 2019

In de OPTIMIST-studie zoekt het Leids Universitair Medisch Centrum, in samenwerking met Stichting ParkinsonFonds en Medisch Spectrum Twente, naar voorspellers die een optimale selectie van patiënten voor DBS mogelijk maken. Ze onderzochten of de informatie van een hersenfilmpje (EEG) hierbij van toegevoegde waarde is. 

Aanvullend hersenfilmpje (EEG)

Mensen met parkinson kunnen met het vorderen van de ziekte last krijgen van een trager denktempo, geheugenklachten en moeite hebben om op de woorden te komen. Mensen die veel last hebben van dit soort klachten kunnen hier na een DBS-operatie (diepe hersenstimulatie) nog meer last van krijgen. Daarom is deze ingreep minder geschikt voor hen. Het is belangrijk om vooraf goed te kijken of iemand wel of niet kan profiteren van een DBS-operatie. Dit gebeurt momenteel door middel van een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek in het ziekenhuis. Bij de OPTIMIST-studie wordt in aanvulling hierop onder andere een hersenfilmpje gemaakt, ook wel een EEG genoemd.

Informatie van een EEG

Uit eerder onderzoek blijkt dat een EEG zinvolle informatie kan geven over het functioneren van de hersenschors, namelijk:

  • Bij achteruitgang van het functioneren van de hersenschors wordt het gemiddelde hersenritme trager.
  • Bij achteruitgang van het functioneren van de hersenschors gaat de samenwerking tussen hersengebieden achteruit.

Op basis hiervan vermoedden de OPTIMIST onderzoekers dat een trager hersenritme en minder samenwerking tussen hersengebieden te maken zouden kunnen hebben met de ernst van de ziekte van Parkinson.

Eerste resultaten

Om te kijken of hun vermoeden klopte, onderzochten ze dit bij 63 mensen met parkinson, allemaal kandidaat voor een DBS-operatie. Uit het onderzoek bleek dat er geen verband is tussen het functioneren van de hersenschors en bewegingsklachten als traagheid of stijfheid. Wel ontdekten de onderzoekers dat mensen met een trager hersenritme en minder samenwerking tussen hersengebieden meer last hebben van geestelijke achteruitgang en hallucinaties. Dit duidt inderdaad op een verder gevorderde ziekte van Parkinson. De informatie van een EEG kan op deze manier worden gebruikt als een waarschuwingssignaal: bij mensen met een trager hersenritme en minder samenwerking tussen hersengebieden, is de ziekte van Parkinson waarschijnlijk verder gevorderd. De onderzoekers schreven hier een wetenschappelijk artikel over (dit artikel is in het Engels).

Toekomstig onderzoek

In de toekomst willen de onderzoekers kijken of de informatie van een EEG ook kan helpen bij het voorspellen welke mensen een groter risico lopen na een DBS-operatie. In dat geval zou het hersenfilmpje een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij de screening hiervoor.

Inge Ruitenberg
Inge Ruitenberg
Communicatiemedewerker ParkinsonNEXT