Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

Eerste resultaten Parkinson Op Maat De Novo studie zijn bekend

8 juni 2022

De Parkinson Op Maat De Novo-studie is een onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson. Door een grote groep mensen met parkinson twee jaar lang te volgen, willen de onderzoekers nieuwe kennis opdoen en de beste manier om de ziekte van Parkinson te meten vinden. De eerste resultaten zijn onlangs gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

In het Parkinson Op Maat De Novo onderzoek wordt nauw samengewerkt met Verily, een technologiebedrijf dat manieren ontwikkelt om informatie over gezondheid te verzamelen en te organiseren. In deze studie, waarbij 600 mensen met de ziekte van Parkinson 2 tot 3 jaar werden gevolgd, is getest of een slim horloge, ontwikkeld door Verily, in staat is om de symptomen van Parkinson op een betrouwbare manier te meten.

Voordelen
Het kan erg voordelig zijn voor mensen met parkinson om de symptomen van Parkinson op een betrouwbare manier thuis te kunnen meten. Daardoor hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis, kan hun ziekteverloop beter gevolgd worden en kunnen zelfs ook de medicijnen beter worden afgestemd op de persoon.

Uit de resultaten van de studie blijkt dat het horloge goed de symptomen van Parkinson kan meten. Interessant genoeg zagen de onderzoekers dat de metingen die in thuissituatie van iemand met parkinson werden uitgevoerd door het slimme horloge soms erg kunnen verschillen van de metingen die in het ziekenhuis worden uitgevoerd bij dezelfde patiënt. Hoe dat komt, dat weten de onderzoekers nog niet, maar mogelijk heeft dit te maken met dat naar het ziekenhuis gaan stressvol kan zijn voor iemand met parkinson.

Of het horloge ook zorgverleners in staat stelt betere zorg op maat te leveren wordt mogelijk in een nieuwe studie onderzocht.

Meer weten?
De resultaten van de studie werden ook in andere media gedeeld, zoals EenVandaag, de Gelderlander, en op de radio.

Nina Wubben
Nina Wubben
Communicatiemedewerker ParkinsonNEXT