4 okt 2017

evenement

Spiegelbijeenkomst

Het 100dagentraject

Binnen het verbeterproject hebben we afgelopen maanden binnen het thema eigen regie de volgende stap gezet om de zorg voor mensen met parkinson te verbeteren. We zijn een nieuw initiatief gestart:  het 100 dagen traject: “Gezondheid en eigen regie”. Een traject waarbij twee groepen van ieder vier mensen met parkinson, al dan niet samen met een naaste, aan de slag zijn  gegaan om hun gezondheid te verbeteren. Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en zelf de regie te voeren in het licht van alle uitdagingen van het leven. Eén van de uitdagingen is leven met de ziekte van Parkinson.

Ieders persoonlijke situatie vormde het vertrekpunt van verbetering. Onder begeleiding van een procesbegeleider en een parkinsonverpleegkundige bepaalden de deelnemers met welke onderdelen ze aan de slag gingen, welke persoonlijke doelen ze nastreefden en welke ondersteuning ze hierbij wensten van anderen, zoals naasten, mededeelnemers, maar ook zorgverleners. Iedere maand kwam de groep bij elkaar om ervaringen te delen, voortgang te bespreken  en het persoonlijk plan met de groep te evalueren.


Voorbeeld: Man, 55 jaar

“Ik beleef veel plezier uit het geven van rondleidingen in de natuur. Door de ziekte van parkinson voelde ik me onzeker in het gidsen en overwoog ik ermee te stoppen.

Na overleg met de parkinsonverpleegkundige heb ik besloten om door te gaan. Samen hebben we een plan gemaakt wat nodig is om dit doel te bereiken. Sindsdien geef ik, niet meer alleen, maar samen met een bevriende gids de rondleidingen waardoor ik me niet bezwaard voel als het even niet lukt. Mijn fysiotherapeut heeft me geleerd hoe ik zo goed mogelijk kan lopen op smalle bospaden. Door tips van de logopedist weet ik hoe ik luid kan spreken en weet mijn vriend hoe hij mij subtiel kan laten weten dat ik te zacht spreek. En de neuroloog heeft me het vertrouwen gegeven dat het niet erg is om eerder mijn parkinsonmedicatie in te nemen als mijn parkinson gaat opspelen tijdens de rondleiding. Ik voel me een gezonder mens.”

 

Om dit traject te evalueren en om te leren wat dit traject kan betekenen voor het verbeteren van de parkinsonzorg willen we u uitnodigen voor een spiegelbijeenkomst:

  • Wanneer:   Woensdag 4 oktober in het 
  • Tijdstip:      18.45 uur – 21.30 uur
  • Waar:          Radboudumc (exacte locatie volgt)

 

Wat is een spiegelbijeenkomst

In een spiegelbijeenkomst vertellen patiënten en naasten over hun ervaringen tijdens onderdelen van de zorg. Wat ging er goed, wat minder, wat kan deze ervaring voor de overige zorg betekenen. Patiënten houden u door het delen van hun ervaringen als het ware een spiegel voor. Aan de hand van wat zij vertellen kan de zorg worden verbeterd.

Hoe ziet een spiegelbijeenkomst eruit

Tijdens de spiegelbijeenkomst praten patiënten en naasten met 1 of 2 gesprekleiders over hun ervaringen. De zorgverleners zijn aanwezig als toehoorders. Zij zitten achter de patiënten. De zorgverleners luisteren alleen en mogen geen vragen stellen tijdens het gesprek. Aan het eind van het gesprek mogen zij vragen ter verduidelijking stellen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er een discussie op gang komt.  Dan verlaten de patiënten en naasten de ruimte en praten zorgverleners een kwartier na over hetgeen zij gehoord hebben. Wat is hen opgevallen en hoe zal de zorg op basis van deze informatie verbeterd kunnen worden en wat betekent dit voor je eigen praktijk.

Waarom mee doen aan een spiegelbijeenkomst

Wij hebben u nodig om samen met ons goede zorg te leveren aan mensen met parkinson en hun naasten in de regio. Zorg die aansluit bij de behoefte van deze mensen. Een spiegelbijeenkomst biedt een unieke kans om op een andere manier na te denken over goede zorg. Het biedt een kans om te kunnen luisteren naar ervaringen van patiënten en naasten en stil te staan bij wat zij ervaren.

Aanmelden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.