Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

JOBGRIP project afgerond

1 maart 2022

De JOBGRIP studie is klaar! Het project onderzocht de invloed van een groepstraining op het werkvermogen en werkplezier van werkende mensen met parkinson. Door het coronavirus vond de groepstraining in de eerste helft van 2020 deels online plaats. In dit eerdere nieuwsbericht kun je meer lezen over de ervaringen van de onderzoekers met de online training.

Veel werkende mensen met parkinson ervaren veranderingen in hun werkvermogen of werkplezier. Er is een grote behoefte aan informatie over dit probleem, en ondersteuning bij het combineren van werk en parkinson.

De JOBGRIP onderzoekers hebben onderzocht of een groepstraining een mogelijk effectief middel is om deze ondersteuning te bieden. Dit deden ze door deelnemers die een groepstraining over werk en parkinson kregen , te vergelijken met deelnemers die deze training niet kregen. Door middel van vragenlijsten en interviews werd gekeken hoe het met de deelnemers ging tijdens de studieperiode. In totaal deden er 44 deelnemers mee aan de studie. Hiervan hadden 24 zich gemeld via ParkinsonNEXT.

Gedurende 10 weken kwamen de deelnemers in de trainingsgroep zes keer twee uur bij elkaar met vaste trainers. In elke bijeenkomst stond een bepaald thema centraal, zoals de wet- en regelgeving, de rol van de bedrijfsarts en het omgaan met veranderingen in denken op het werk. Er waren ook keuzethema’s, zoals omgaan met vermoeidheid en stress. Vanwege corona werd de groepstraining halverwege de studie via beeldbellen aangeboden.

Resultaten
Na afloop gaf de trainingsgroep aan dat ze hun situatie anders zijn gaan ervaren. Ze waren zich meer bewust van de invloed van parkinson op het werk en de mogelijkheden om hier mee om te gaan of hier wat tegen te doen. De positieve ervaringen leidden echter nog niet tot aantoonbare verschillen tussen de groepen na 3 maanden.  Het onderzoek heeft ook veel inzichten opgeleverd in wat belangrijk is voor een succesvolle training. Zo werd bijvoorbeeld het belang van het delen en leren van elkaar onderstreept.

Het volledige eindrapport is naar alle deelnemers gestuurd, en is hier te lezen. Er is ook een samenvatting. Er volgt nog een wetenschappelijke publicatie over het onderzoek.

Met de resultaten van het onderzoek is de JOBGRIP training verder verbeterd. Deze training wordt nu aangeboden in het Radboudumc en Rijndam Revalidatie. Hier kunnen werkenden met verschillende neurologische aandoeningen aan meedoen. De onderzoekers willen graag dat meer organisaties de JOBGRIP training kunnen gaan aanbieden.

 

Nina Wubben
Nina Wubben
Communicatiemedewerker ParkinsonNEXT