Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

Laatste publicatie PEARL-PD online

6 september 2022

Het PEARL-PD project wil meer te weten komen over de manieren die mensen met parkinson gebruiken om problemen met lopen te omzeilen. Dit soort manieren worden ook wel compensatiestrategieën genoemdDe onderzoekers publiceerden onlangs de resultaten van het laatste onderzoek binnen het project in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology.

In de studie bekeken de onderzoekers wat mensen met parkinson van vijf van de compensatiestrategieën vonden, hoe effectief deze waren om problemen met lopen te omzeilen, en of bepaalde eigenschappen van mensen met parkinson ervoor zorgden dat de ene compensatiestrategie beter voor hen werkte dan de andere. In totaal deden 101 deelnemers aan het onderzoek mee. Ongeveer de helft van hen had zich aangemeld via ParkinsonNEXT!

De vijf compensatiestrategieën die werden onderzocht waren:

  1. Gebruik maken van prikkels van buitenaf (externe cues);
  2. Gebruik maken van zelf-gegenereerde prikkels (interne cues);
  3. Het observeren van lopen (actie-observatie);
  4. Het inbeelden van lopen (motor imagery); en
  5. Het aannemen van een nieuw looppatroon.

De strategieën werden vergeleken met het normale looppatroon van de deelnemers.

Resultaten
Uit het onderzoek bleek dat de effectiviteit van de strategieën veel verschilde per deelnemer. Zelfs mensen met uitgesproken loopproblemen konden veel verbeteren met behulp van de strategieën, maar bepaalde eigenschappen droegen nog extra bij aan het positieve effect van de strategieën, zoals het beter scoren op een cognitieve test, of het hebben van betere balans.

De deelnemers waren het meest positief over de eerste twee strategieën: het gebruik maken van prikkels van buitenaf, waarbij de deelnemers luisterden naar een metronoom, of zelf-gegeneerde prikkels, waarbij de deelnemers in zichzelf telden. Over het observeren van lopen waren de deelnemers het minst enthousiast, onder andere omdat ze hiervoor een andere persoon nodig hebben.

De onderzoekers concluderen dat het gebruik van compensatiestrategieën bij looptraining voor mensen met parkinson effect heeft, maar dat het belangrijk is om te kijken welke strategie het beste werkt voor een individuele patiënt.

Meer weten
Wil je meer weten over de compensatiestrategieën? Op het platform Lopen Met Parkinson staat meer informatie over het ontstaan en de behandeling van loopproblemen. Ook worden er een aantal al bekende compensatiestrategieën uitgelegd. Hierbij helpen video’s om de strategieën uit te beelden. Op het platform is ook een stappenplan te vinden dat een persoon met parkinson kan helpen om de strategie te vinden die het beste bij hen past.

Nina Wubben
Nina Wubben
Communicatiemedewerker ParkinsonNEXT