Actief Aanmelden is nu mogelijk

Licht als behandeling voor slaapstoornissen bij de ziekte van Parkinson

  • Patiënten30
Startdatum: 1 nov 2017
Einddatum: n.n.b.

Wat houdt dit project in?

In dit onderzoek van het Radboudumc wordt onderzocht of de biologische klok te beïnvloeden is door gericht op bepaalde tijdstippen gekleurd licht toe te dienen. Het toedienen van gekleurd licht gebeurd met behulp van een bril met rode of blauwe glazen. De betekenis van beide kleuren wordt gedurende uw deelname in het belang van het onderzoek geheim gehouden zodat dit geen invloed heeft op de uitkomst van het onderzoek. Tijdens drie bezoeken aan het Radboudumc wordt gekeken welk effect het gekleurde licht heeft op de slaap en op een aantal andere symptomen, zoals depressieve klachten en bewegen.

 

081-layers
Licht als behandeling voor slaapstoornissen bij de ziekte van Parkinson-img

Waarom dit project?

Bij de ziekte van Parkinson is bekend dat veranderingen aanwezig zijn in de biologische klok die zich in de hersenen bevindt en die verantwoordelijk is voor het dag-nachtritme. Deze veranderingen leiden ertoe dat het normale dag-ritme verstoord raakt en hiermee ook de slaap, maar ook andere zogenaamde niet-motorische verschijnselen van de ziekte. Bij dit laatste kunt u denken aan somberheidsklachten en het geheugen. Met dit onderzoek hopen wij de biologische klok te kunnen beïnvloeden door gericht op bepaalde tijdstippen licht toe te dienen. Wanneer het duidelijker is of de lichttherapie bij de ziekte van Parkinson werkzaam is, kan hier in de toekomst beter op gelet worden tijdens de reguliere behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson en kunnen er specifieke behandelprotocollen worden ontwikkeld.

105-compact-disc
Licht als behandeling voor slaapstoornissen bij de ziekte van Parkinson-img

Wat wordt er van mij verwacht?

Er wordt van u verwacht dat u gedurende twee weken iedere dag, tweemaal per dag gedurende een uur de door ons ter beschikking gestelde bril draagt. Daarnaast vragen wij u driemaal gedurende 2 uur naar Nijmegen komt om deel te nemen aan de onderzoeken. Tot slot verwachten we dat u een slaapdagboek bijhoudt.

011-user-2
Licht als behandeling voor slaapstoornissen bij de ziekte van Parkinson-img

Wat heb ik er aan?

Deelname aan dit onderzoek kent voor u persoonlijk geen directe voordelen. Wel draagt u met uw deelname bij aan nuttige nieuwe kennis over lichttherapie bij parkinson. Daarnaast zullen uw reiskosten voor het reizen naar het Radboudumc in Nijmegen en weer terug naar huis worden vergoed.

024-like
Fill 1
Shape

Mee doen?

Heeft u de ziekte van Parkinson, bent u 30 jaar of ouder, heeft u een slaapstoornis of bent u overdag overmatige slaperigheid, gebruikt u geen slaapmedicatie en is de dosering van uw parkinsonmedicatie stabiel voor tenminste 30 dagen? Doe dan mee aan dit onderzoek naar lichttherapie bij parkinson!
Deelnemen
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701