Actief Aanmelden is nu mogelijk

Minder freezing met een slimme bril

  • Patiënten8
Startdatum: 1-1-2019
Einddatum: 1-7-2019

Wat houdt het project in?

De Universiteit Twente onderzoekt of mensen zich door visuele externe prikkels meer bewust worden van hun eigen bewegingen en of ze daardoor wellicht makkelijker gaan bewegen. Deze visuele externe prikkels, ook wel cues genoemd, worden zichtbaar gemaakt met behulp van slimme brillen (of smart glasses). Er wordt gekeken of met behulp van deze cues het bevriezen van lopen (freezing) bij mensen met de ziekte van Parkinson kan worden verminderd.

Group
Minder freezing met een slimme bril-img

Waarom dit project?

Een deel van de patiënten met de ziekte van Parkinson heeft last van freezing (bevriezen van lopen). Freezing is het gevoel dat de voeten kortdurend zijn vastgeplakt aan de vloer. Freezing wordt vaak uitgelokt door omdraaien tijdens staan of lopen. Het zien van visuele cues, zoals strepen op de vloer, kan helpen om freezing te verbeteren. De bestaande cues zijn vaak niet bruikbaar tijdens het omdraaien. Nieuwe technologieën kunnen hier mogelijk uitkomst bieden.

Op de Universiteit Twente worden visuele cues ontwikkeld die worden afgebeeld via een slimme bril. Deze slimme bril toont de visuele cues in aanvulling op het normale gezichtsveld. Dit wordt in het Engels een ‘augmented reality’ (AR) genoemd. Het is niet bekend of visuele cues via slimme brillen freezing tijdens draaien kunnen verminderen. Dit wordt onderzocht in deze studie.

Wanneer de visuele cues via deze slimme bril hiervoor geschikt blijken, zullen de cues en de slimme bril verder ontwikkeld worden om deze te kunnen inzetten als hulpmiddel om freezing in de thuissituatie te verminderen.

105-compact-disc
Minder freezing met een slimme bril-img

Wat wordt er van mij verwacht?

Je komt als deelnemer eenmalig naar de Universiteit Twente in Enschede voor een onderzoek van ongeveer 2,5 tot 3 uur.

De onderzoekers zullen draai-testen bij je afnemen. Hiervoor vragen ze je om een halve draai te maken om jouw eigen as. Een onderzoeker staat altijd in de buurt, voor het geval je uit balans zou raken. Tussen de draai-testen door is er gelegenheid om pauze te nemen. De totale duur van alle draai-testen tezamen bedraagt ongeveer een half uur. De overige tijd wordt ingevuld met rustpauzes en het afnemen van enkele vragenlijsten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op het moment waarop je normaal gesproken de middagmedicatie inneemt. De inname van de middagmedicatie voor de ziekte van Parkinson wordt hiervoor uitgesteld, maar niet overgeslagen. Dit kan parkinsonklachten kortstondig verergeren, maar is verder zonder risico’s.

081-layers
Minder freezing met een slimme bril-img

Wat heb ik er aan?

Met deelname aan het onderzoek draag je bij aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen om lopen en bewegen voor mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren. Eventuele gemaakte reiskosten zullen worden vergoed.

081-layers

Meedoen?

Voor dit onderzoek worden mensen gezocht met de ziekte van Parkinson die tenminste twee keer per dag freezing (bevriezing van lopen) ervaren.

Je kunt helaas niet meedoen aan dit onderzoek als je ernstige problemen met lopen hebt door een andere oorzaak dan de ziekte van Parkinson. Je kan daarnaast ook niet meedoen als je ernstig slechtziend en/of slechthorend bent, je ernstige stoornissen in het denkvermogen ervaart of je niet zonder loophulpmiddel (rollator/wandelstok/persoon) een halve draai op de plaats kan maken.

Overweeg je om mee te doen aan dit onderzoek maar twijfel je of je voldoet aan de genoemde criteria? Meld je gerust aan, een van de onderzoekers kan samen met jou beoordelen of je aan de criteria voldoet.

024-like
Fill 1
Shape

Deelnemen

Heb je interesse in deelname aan dit onderzoek naar de slimme bril? Meld je hieronder aan!
Deelnemen
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701