Actief Aanmelden is nu mogelijk

Bradykinesie thuistest

  • Patiënten20
  • Mantelzorgers20
Startdatum: 12-06-2018
Einddatum: 12-06-2019

Wat houdt het project in?

In dit onderzoek test het Radboudumc of het gebruik van een toetsenbord van de computer een betrouwbare schatting kan geven van één van de meest belastende symptomen van de ziekte: traag bewegen (bradykinesie). Dit doen ze door eerst enkele (neurologische) testen bij je af te nemen en daarna één maand lang jouw toetsenbordactiviteit te meten.

Bradykinesie thuistest-img

Waarom dit project?

Er is een groeiende interesse in het gebruik van objectieve metingen om beter te begrijpen hoe mensen de symptomen van de ziekte van Parkinson thuis ervaren. Met dit onderzoek testen de onderzoekers of het gebruik van een toetsenbord van de computer een betrouwbare schatting kan geven van één van de meest belastende symptomen van de ziekte: traag bewegen (bradykinesie). Door de tijd te registreren van iedere toetsaanslag op het toetsenbord gaan ze na of dit een goede beoordeling geeft van het niveau van bradykinesie in vergelijking met de beoordeling door een arts. Daarnaast onderzoeken ze of de de tijd van de toetsaanslagen verschillend zijn bij mensen met de ziekte van Parkinson, bij mensen met Cerebellaire Ataxie en bij mensen zonder een neurologische ziekte.

Group
Bradykinesie thuistest-img

Wat wordt er van mij verwacht?

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een huisbezoek. Direct hierna start het tweede deel, waarbij de onderzoekers gedurende één maand jouw typegedrag (in milliseconden) vastleggen door middel van een tijdelijk programma op je computer.

Deel 1: Huisbezoek
Twee onderzoekers van het Raboudumc uit Nijmegen komen ’s ochtends bij jou thuis op bezoek. Tijdens het bezoek worden er verschillende typen onderzoek uitgevoerd. Het eerste onderzoek is een neurologisch onderzoek waarbij je een aantal testen krijgt. Daarna vragen ze je een aantal testen uit te voeren op het toetsenbord van jouw computer. Tenslotte stellen ze je een aantal vragen over jezelf en welke parkinsonsymptomen je ervaart. Dit duurt ongeveer 2 uur en 30 minuten.

Deel 2: Typegedrag vastleggen
Gedurende 1 maand registreert het programma op je computer jouw typegedrag. Je kunt je computer gebruiken zoals je normaal doet. Het programma registreert alleen de tijd (in milliseconden) dat je een toets indrukt.

011-user-2
Bradykinesie thuistest-img

Wat heb ik eraan?

Door te testen of het gebruik van een toetsenbord van de computer een betrouwbare schatting kan geven van één van de meest belastende symptomen van de ziekte, kunnen neurologen in de toekomst symptomen objectiever en scherper in kaart brengen. Als het toetsenbordgebruik een objectieve maatstaf blijkt te zijn voor bradykinesie, is dit extra, betrouwbare informatie die een neuroloog kan gebruiken in zijn vaststelling van bradykinesie.

081-layers
Bradykinesie thuistest-img
Fill 1
Shape

Meedoen?

Voor dit onderzoek zijn inmiddels voldoende mensen met de ziekte van Parkinson aangemeld. De onderzoekers zoeken nog wel gezonde mensen tussen de 54 en 79 jaar, zonder neurologische ziekte, voor in de controlegroep. Wil je deelnemen? Meld je dan hieronder aan!
Deelnemen
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701