Actief Aanmelden is nu mogelijk

Objectieve thuistest van bradykinesie bij de ziekte van Parkinson

  • Patiënten20
  • Mantelzorgers20
Startdatum: 12-06-2018
Einddatum: 12-06-2019

Wat houdt het project in?

In dit onderzoek testen wij of het gebruik van een toetsenbord van de computer een betrouwbare schatting kan geven van één van de meest belastende symptomen van de ziekte: traag bewegen (bradykinesie). Dit doen we door eerst enkele (neurologische) testen bij u af te nemen en daarna één maand lang uw toetsenbordactiviteit te meten.

Objectieve thuistest van bradykinesie bij de ziekte van Parkinson-img

Waarom dit project?

Er is een groeiende interesse in het gebruik van objectieve metingen om beter te begrijpen hoe mensen de symptomen van de ziekte van Parkinson thuis ervaren. In dit onderzoek testen wij of het gebruik van een toetsenbord van de computer een betrouwbare schatting kan geven van één van de meest belastende symptomen van de ziekte: traag bewegen (bradykinesie). Door de tijd te registreren van iedere toetsaanslag op het toetsenbord gaan we na of dit een goede beoordeling geeft van het niveau van Bradykinesie in vergelijking met de beoordeling door een arts. Daarnaast gaan wij onderzoeken of de de tijd van de toetsaanslagen verschillend zijn bij mensen met de ziekte van Parkinson, bij mensen met Cerebellaire Ataxie en bij mensen zonder een neurologische ziekte.

Group
Objectieve thuistest van bradykinesie bij de ziekte van Parkinson-img

Wat wordt er van mij verwacht?

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een huisbezoek. Direct hierna start het tweede deel, waarbij we gedurende één maand uw typegedrag (in milliseconden) vastleggen door middel van een tijdelijk programma op uw computer.

 

Deel 1: Huisbezoek

Twee onderzoekers van het Raboudumc uit Nijmegen komen ’s ochtends bij u thuis op bezoek. Tijdens het bezoek worden er verschillende typen onderzoek uitgevoerd. Het eerste onderzoek is een neurologisch onderzoek waarbij u een aantal testen krijgt. Daarna vragen we u een aantal testen uit te voeren op het toetsenbord van uw computer. Tenslotte stellen we u een aantal vragen over uzelf en welke parkinsonsymptomen u ervaart. Dit duurt ongeveer 2 uur en 30 minuten.

 

Deel 2: Typegedrag vastleggen

Gedurende 1 maand registreert het programma op uw computer uw typegedrag. U kunt uw computer gebruiken zoals u normaal doet. Het programma registreert alleen de tijd (in milliseconden) dat u een toets indrukt.

Objectieve thuistest van bradykinesie bij de ziekte van Parkinson-img

Wat heb ik eraan?

Door te testen of het gebruik van een toetsenbord van de computer een betrouwbare schatting kan geven van één van de meest belastende symptomen van de ziekte, kunnen we in de toekomst symptomen objectiever en scherper in kaart brengen. Als het toetsenbordgebruik een objectieve maatstaf blijkt te zijn voor bradykinesie, is dit extra, betrouwbare informatie die een neuroloog kan gebruiken in zijn vaststelling van bradykinesie.

Group 6
Objectieve thuistest van bradykinesie bij de ziekte van Parkinson-img
Fill 1
Shape

Meedoen?

Voor dit onderzoek zijn inmiddels voldoende mensen met de ziekte van Parkinson aangemeld. We zoeken nog wel gezonde mensen tussen de 54 en 79 jaar, zonder neurologische ziekte, voor in de controlegroep. Wilt u deelnemen, meld u dan aan via onderstaande knop!
Deelnemen
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701