Actief Aanmelden is nu mogelijk

OPTIMIST-studie

  • Patiënten83
Startdatum: 1 mrt 2017
Einddatum: 31 dec 2020
Bezoek website

Wat houdt dit project in?

Na verloop van tijd kunnen patiënten met de ziekte van Parkinson last krijgen van het feit dat de medicatie niet goed genoeg meer werkt, waardoor er schommelingen (‘fluctuaties’) in werkzaamheid optreden (OFF-tijd), of er juist overmatige beweeglijkheid als bijwerking van de medicatie voorkomt. Deze patiënten kunnen in aanmerking komen voor diepe hersenstimulatie (“Deep Brain Stimulation: DBS”).

Echter niet elke patiënt profiteert even goed van deze operatie. Daarnaast moet de keuze voor DBS zorgvuldig worden afgewogen, aangezien diverse aspecten zoals cognitieve klachten (vergeetachtigheid, minder goed kunnen plannen, etc.), ‘freezing’ (het gevoel alsof de voeten aan de grond zijn vastgeplakt tijdens het lopen) , balans en zachte spraak door de ingreep niet zullen verbeteren en in sommige gevallen zelfs kunnen verergeren.

Het is daarom belangrijk om te kunnen voorspellen welke patiënt de hoogste kans heeft van diepe hersenstimulatie optimaal te kunnen profiteren. Het bepalen van het verschil in motorisch functioneren tijdens OFF en ON (wanneer de medicatie wel goed werkt) is cruciaal om het mogelijke effect van de DBS-operatie vooraf in te kunnen schatten. De huidige standaardtest, het vaststellen van het verschil in functioneren mét en zónder medicatie (levodopa), omvat een ziekenhuisopname. Dit geeft een indicatie van het te verwachten effect, maar de test is omslachtig, belastend voor de patiënt en geeft bovendien geen goed inzicht omdat de patiënt zich niet in een natuurlijke situatie bevindt.

081-layers
OPTIMIST-studie-img

Waarom dit project?

In deze studie zoeken we naar voorspellers die een optimale patiëntselectie voor DBS mogelijk maken. Het doel van dit project is om de selectie van patiënten voor een DBS-operatie te verbeteren.

Met dit onderzoek hopen we een beter alternatief voor de ‘medicatietest’ te vinden door de motoriek van patiënten te onderzoeken in hun natuurlijke omgeving, om zo een waarheidsgetrouw beeld te krijgen van het dagelijks functioneren. Tevens hopen we risicofactoren te vinden voor cognitieve achteruitgang na DBS, om zo díe patiënten te kunnen selecteren die het meeste baat hebben bij de operatie bij de laagst mogelijke risico’s.

105-compact-disc
OPTIMIST-studie-img

Wat wordt er van mij verwacht?

U doorloopt de gebruikelijke screening voor DBS, wat inhoudt dat u een aantal vragenlijsten invult en een klinisch onderzoek krijgt om de cognitie en motoriek in beeld te brengen. Ook krijgt u een EEG om de hersenactiviteit te meten. Extra bij dit onderzoek is het dragen van een bewegingssensor in de vorm van een horloge, om de motoriek in de thuissituatie te beoordelen. Deze bewegingssensor moet u een week lang dragen. Een jaar na de DBS-operatie wordt u nogmaals uitgenodigd om vragenlijsten in te vullen en wordt u nogmaals in het ziekenhuis onderzocht om het effect van DBS op de motoriek te beoordelen. Ook wordt u verzocht om één jaar na de operatie de bewegingssensor opnieuw een week lang te dragen.

011-user-2
OPTIMIST-studie-img

Wat heb ik eraan?

Patiënten die deelnemen aan dit onderzoek hebben daar zelf geen voordeel van. Wél dragen zij bij aan het ontwikkelen van kennis rondom de DBS-procedure. Ook helpen zij bij het verbeteren van de selectie van toekomstige DBS-kandidaten, die bovendien mogelijk niet meer in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden voor de medicatietest.

024-like
Fill 1
Shape

Meedoen?

Patiënten kunnen zich niet zelf aanmelden voor deze studie; uw eigen neuroloog kan u verwijzen naar het Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden) of naar het Medisch Spectrum Twente (Enschede) voor DBS screening en deelname aan deze studie. Op de hoogte gehouden worden van andere onderzoeken en innovatieprojecten? Meld je nu aan voor ParkinsonNEXT!
Aanmelden
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701