Over ons

Over ParkinsonNEXT

Ons doel

ParkinsonNEXT is het initiatief van ParkinsonNet dat verantwoordelijk is voor onderzoek en innovatie. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Het streven van ParkinsonNet is om een significante impact te hebben op het leven van iedereen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. ParkinsonNEXT draagt bij aan dit doel door het faciliteren van zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek.

Onze werkwijze

Wij willen een significante impact hebben op het leven van iedereen met de ziekte van Parkinson en hun naasten door iedereen die actief wil meedoen aan onderzoek en innovatie op het gebied van parkinson samen te brengen. Concreet betekent dit dat we mensen met parkinson, mantelzorgers en zorgverleners in contact brengen met onderzoekers en innovatieprojecten. Daarnaast stimuleren we innovatie en onderzoek door het aanbieden van een aantrekkelijke ‘proeftuin’. Via onze proeftuin kunnen onderzoekers en bedrijven snel ervaringen en feedback op halen bij de beoogde doelgroep.

Onze leden

Wij zijn van mening dat de input van ParkinsonNEXT leden van onschatbare waarde is. Zij kunnen ervoor zorgen dat de ontwikkelingen binnen de parkinsonzorg aansluiten bij behoeftes van mensen met parkinson, mantelzorgers en zorgverleners. ParkinsonNEXT investeert daarom in een duurzame relatie met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners door meerwaarde te bieden. Dit doen we door:

  • Het op maat betrekken op basis van interesses
  • Inzicht te geven in lopende projecten/studies
  • Proactieve communicatie en organiseren van events
  • Deelname aan projecten en studies te faciliteren

De projecten

ParkinsonNEXT vindt het erg belangrijk dat er voortdurend wetenschappelijke onderzoeken en innovatieve projecten plaatsvinden die bijdragen aan een betere parkinsonzorg. Om te waarborgen dat projecten dit ook daadwerkelijk doen zullen ze eerst worden getoetst voordat ze gebruik kunnen maken van ParkinsonNEXT. Hiermee kunnen we onze leden ook garanderen dat zij deelnemen aan onderzoeken en innovatieprojecten die bijdragen aan een verbetering van de parkinsonzorg.

Financiering

ParkinsonNEXT is onderdeel van het project Proeftuin ‘Zorg van de toekomst’. Vanuit dit project heeft ParkinsonNEXT een bijdrage ontvangen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.