Over ons

Over ParkinsonNEXT

ParkinsonNEXT is een online platform waar mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en zorgverleners gemakkelijk meedoen aan onderzoeks- en innovatieprojecten. We helpen onderzoekers en bedrijven met het vinden van deelnemers. Zo kunnen ze sneller onderzoek doen en voor een doorbraak zorgen in de behandeling van mensen met parkinson.

Ons doel

Wij willen het leven van alle mensen die te maken hebben met de ziekte van Parkinson verbeteren. Hoe? Door iedereen die wil bijdragen aan onderzoek en innovatie op het gebied van parkinson samen te brengen. Dit houdt in dat we mensen met parkinson, hun naasten en zorgverleners in contact brengen met onderzoekers en innovatieprojecten.

Via ParkinsonNEXT kunnen onderzoekers en bedrijven snel en makkelijk deelnemers vinden en belangrijk onderzoek naar parkinson doen. Zo komen we steeds dichter bij het doel om iedereen met de ziekte van Parkinson de beste zorg te bieden en uiteindelijk een betere toekomst zonder parkinson. 

Wat bieden wij jou?

De input van mensen die meedoen aan ParkinsonNEXT is van onschatbare waarde. Natuurlijk doen we hier graag iets voor terug. Bijvoorbeeld door:

  • Je een overzicht te bieden van projecten die deelnemers zoeken
  • Je persoonlijk uit te nodigen voor projecten die bij jou passen
  • Je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen
  • Je uit te nodigen voor  evenementen over parkinson

Meedoen aan ParkinsonNEXT is geheel vrijblijvend, je bent tot niets verplicht. 

De projecten op ParkinsonNEXT

ParkinsonNEXT vindt het belangrijk dat de wetenschappelijke onderzoeken en innovatieprojecten op onze website bijdragen aan een betere parkinsonzorg. Om ervoor te zorgen dat projecten dit ook echt doen, toetsen we ze voordat ze gebruik kunnen maken van ParkinsonNEXT. Hiermee kunnen we onze leden garanderen dat zij deelnemen aan onderzoeken en innovatieprojecten die bijdragen aan een verbetering van de parkinsonzorg.

Onderdeel van ParkinsonNet

ParkinsonNEXT is het onderdeel van ParkinsonNet dat verantwoordelijk is voor onderzoek en innovatie. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Het streven van ParkinsonNet is om een significante impact te hebben op het leven van iedereen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. ParkinsonNEXT draagt bij aan dit doel door het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.

Financiering

ParkinsonNEXT is onderdeel van het project Proeftuin ‘Zorg van de toekomst’. Vanuit dit project heeft ParkinsonNEXT een bijdrage ontvangen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie. Hiernaast wordt ParkinsonNEXT mogelijk gemaakt door het Ellen Parkinson Project en ParkinsonNL.