Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

PARKGAME-II
Healthgame bewegings-
training voor parkinson

  • Patiënten25

Wat houdt het project in?


Met dit onderzoek wordt onderzocht of het spel ‘Toap Run’ de loop- en balansfuncties bij mensen met de ziekte van Parkinson kan verbeteren. Toap Run is ontwikkeld door Genesis. Het spel traint op een interactieve manier de loop- en balansfuncties. De trainingen in dit spel zijn verhuld in een game, wat het plezier verhoogt. Dit leidt mogelijk tot meer betrokkenheid en wellicht uiteindelijk tot betere resultaten. Hiernaast wordt onderzoek gedaan naar de ziektesymptomen, kwaliteit van leven, spatio­temporele loopparameters (loopsnelheid, staplengte etc.) en de haalbaarheid van dit nieuwe spel.

105-compact-disc
PARKGAME-II </br> Healthgame bewegings- </br>training voor parkinson-img

Waarom dit project?

Achteruitgang van de loop- en balansfuncties vormen bij mensen met parkinson al in een vroeg stadium een probleem. In een later stadium komt het ook voor dat mensen plotseling niet meer kunnen lopen. Dit noemen we ‘Freezing of Gait’ en komt bij meer dan de helft van de mensen met parkinson voor. Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat mensen (motorisch)beperkt worden, dat hun kwaliteit van leven afneemt en dat eventuele ziekenhuisopnames nodig zijn.

De huidige therapeutische behandelingen zijn redelijk effectief. Deze behandelingen zijn echter vaak gebonden aan een professional en/of kliniek. Parkinsonpatiënten kunnen deze behandelingen niet vanuit huis volgen. Een behandeling in de vorm van een serious game kan de motoriek mogelijk verbeteren. Daarnaast kan de game kostenbesparend werken en ingezet worden op grote schaal.

Wat wordt er van mij verwacht?

Je krijgt als deelnemer toegang tot de serious game ‘Toap Run’. Dit spel kun je spelen via een computer of laptop. In dit spel rent een onderwerp door een landschap. Je moet ervoor zorgen dat je in een bepaald ritme obstakels ontwijkt. Hiermee worden jouw loop­ en balansfuncties getraind. Je speelt het spel 18 weken lang, 3 keer per week.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de vorm van een ‘randomised controlled trial’. Hierbij worden deelnemers willekeurig (‘random’) verdeeld over 2 gelijke groepen. De eerste groep speelt Toap Run 6 weken lang, 3 keer per week met een bewegingselement (in totaal 4560 minuten). Vervolgens speelt deze groep het spel nogmaals 12 weken. De tweede groep speelt de eerste 6 weken het spel zónder bewegingselement. Deze groep mag vervolgens kiezen of zij het spel de volgende 12 weken mét of zonder bewegingselement spelen. Als je in deze groep zit mag je in de periode van 12 weken dus zelf bepalen of je het bewegingselement wel of niet gebruikt.

011-user-2
PARKGAME-II </br> Healthgame bewegings- </br>training voor parkinson-img

Wat heb ik eraan?

Je levert een bijdrage aan nieuwe behandelmogelijkheden voor de ziekte van Parkinson. Bovendien draag je bij aan onderzoek naar onder andere de ziektesymptomen en kwaliteit van leven. Daarnaast kan het spel ervoor zorgen dat jouw eigen loop en balans verbeteren.

Shape
Fill 1
Shape

Meedoen?

Meedoen aan dit project is niet meer mogelijk. Meld je aan voor ParkinsonNEXT om op de hoogte gehouden te worden van andere onderzoeks- en innovatieprojecten
Deelnemen
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701