partner

Curamatik

We zijn een spin-off van de Technische Universiteit van Berlijn en hebben ons gespecialiseerd in de ontwikkeling van mobiele softwareoplossingen in de gezondheidszorg. Onze diensten bestrijken het gehele iteratieve ontwikkelingsproces van conceptie, ontwerp en ontwerp, inhoudsontwikkeling en implementatie tot evaluatie- en releasebeheer.

De nadruk ligt vooral op de tijdige overdracht van wetenschappelijke kennis naar digitale begeleiding voor zowel klassieke eindgebruikers als professionele gebruikers. Ons team van computerwetenschappers, ontwerpers en gezondheidswetenschappers werkt nauw samen met de Technische Universiteit van Berlijn.