partner

CWZ

CWZ ziet het als haar kerntaak de gezondheid in de regio Nijmegen te bevorderen. CWZ wil excelleren op persoonlijke en doelmatige topzorg dichtbij huis. Wij streven ernaar dat patiënten zoveel mogelijk in hun eigen regio op de juiste plek behandeld kunnen worden. Daarvoor moeten we ook complexe zorg in de regio beschikbaar houden. Wij beloven onze patiënten dat CWZ en de CWZ-ers er continu op gericht zijn de zorg te verbeteren, waarbij het ‘kennen van de patiënt als mens en behandelen als naaste’ het vertrekpunt is. Wij zijn ervan overtuigd dat door samenwerking met de patiënt en andere partners we voor de patiënt samen het verschil kunnen maken.

Kernwaarden

  • Professioneel: vakbekwaam en vaardig: wij kennen ons vak.
  • Betrokken: onze zorg kenmerkt zich door toewijding, menselijkheid en zorgzaamheid.
  • Gedreven: we doen alles met ambitie en enthousiasme, motivatie en bevlogenheid.
  • Grensverleggend: als het nodig is, en als het in het belang van onze patiënt is, zijn we in staat om buiten de geijkte kaders te denken en te handelen

Kernkwaliteiten

  • CWZ is goed in het persoonlijk maken van zorg.
  • Wij organiseren die zorg effectief.
  • Ook het opleiden en ontwikkelen van mensen hoort bij onze kernkwaliteiten.
  • We voeren snel patiëntgerichte vernieuwingen door, want als innovatief ziekenhuis richten we ons vooral op het profiel van ‘early adopter’