partner

Nadat bij Ellen van Velthoven de diagnose Parkinson werd gesteld, realiseerde zij zich: “Ik heb het niet voor niets! Ik moet er iets mee doen.” Met de (mentale) krachten die ze nog heeft, ziet Ellen haar ziekte als een kans. “Ik kreeg steeds meer het gevoel iets te moeten doen. Ik geloof dat er iets bereikt kan worden, dat we samen iets kunnen bereiken. Pas wanneer er meer bekend is over de oorzaak van de ziekte, kunnen mensen echt geholpen worden. Dat is mijn grote drive!” Met haar stichting Ellen Parkinson Project zamelt zij geld in voor dit belangrijke onderzoek. Met verschillende bijzondere activiteiten en initiatieven hoop zij zo veel mogelijk middelen bij elkaar te krijgen voor baanbrekende research.