partner

De Hersenstichting

Eén op de vier mensen in Nederland heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen vormen een enorme belasting: voor patiënten, hun omgeving en de maatschappij. Ruim 27% van de totale zorgkosten wordt besteed aan mensen met hersenaandoeningen.

Voor de meeste hersenaandoeningen bestaan nog geen behandelingen die de aandoening vertragen of stoppen. Mensen met een aandoening moeten dus leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen ervan. In de omgeving is er vaak onvoldoende kennis van en begrip voor deze gevolgen. Hierdoor is het voor mensen met een hersenaandoening vaak onmogelijk om volwaardig te participeren in de maatschappij. Het lijden voor hen is dan ook groot.

Onze missie

Het is de droom van de Hersenstichting om het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkómen, te verminderen en te stoppen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit.

Onze doelen

Om onze droom te realiseren, hebben we twee hoofddoelen voor 2030 en vijf tussendoelen voor 2023 vastgesteld. De doelen geven richting aan ons beleid en onze aanpak in de komende jaren.

1. In 2030 worden mensen met een hersenaandoening herkend en erkend.

  • In 2023 hebben wij de maatschappelijke bewustwording over hersenaandoeningen en de gevolgen hiervan voor patiënten en hun omgeving vergroot.
  • In 2023 hebben wij eraan bijgedragen dat patiënten met hersenaandoeningen de juiste zorg op het juiste moment krijgen.

Hersenaandoeningen worden te vaak niet herkend: door de patiënt, de omgeving, door zorgverleners en in de maatschappij. Dit moet veranderen. Zodat mensen met een hersenaandoening de juiste zorg op het juiste moment krijgen. En zodat ze een betekenisvolle rol in de samenleving kunnen (blijven) vervullen.

2. In 2030 zijn er minder verloren levensjaren en is er minder ziektelast door hersenaandoeningen.

  • In 2023 hebben wij eraan bijgedragen dat er meer behandelingen komen die hersenaandoeningen vertragen of stoppen.
  • In 2023 hebben wij eraan bijgedragen dat mensen weten hoe ze het risico op hersenaandoeningen kunnen verkleinen.
  • In 2023 hebben wij eraan bijgedragen dat er meer interventies zijn die klachten van patiënten verminderen of het dagelijks functioneren van patiënten verbeteren.

Hersenaandoeningen hebben een enorme impact op het leven van mensen. Door hersenaandoeningen te voorkomen, ervoor te zorgen dat de ziekte pas op latere leeftijd tot uiting komt, langzamer verloopt of zelfs gestopt kan worden, leven mensen langer. Door ervoor te zorgen dat klachten verminderd worden en mensen beter kunnen functioneren, wordt de ziekte als minder ernstig ervaren.

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen zo lang mogelijk gezond te houden!