partner

Nederlands Herseninstituut

Het Nederlands Herseninstituut wil begrijpen hoe circuits van zenuwcellen ons in staat stellen
de wereld te zien en erop te reageren.

Het Nederlands Herseninstituut verricht fundamenteel onderzoek naar het functioneren van het brein. Deze kennis zal op de lange termijn leiden tot nieuwe behandelingen, terwijl directe toepassingen niet uit het oog worden verloren. Als instituut voor excellent fundamenteel onderzoek heeft het Nederlands Herseninstituut een unieke rol. Het levert zowel toponderzoekers als innovatieve en toepasbare kennis die voortkomt uit langlopende onderzoekslijnen op het instituut aan de universiteiten en universitair medische centra in Nederland. Daarnaast vormen de Nederlandse Hersenbank, de primatenunit en het Nederlands Slaapregister (inter)nationale faciliteiten voor het verrichten van onderzoek van menselijk hersenweefsel, cognitieve functies en slaappatronen.

Het Nederlands Herseninstituut onderzoekt de complexe netwerken die hersencellen met elkaar vormen om hersenfuncties mogelijk te maken. In hersengebieden waarvan de functie bekend is, wordt de rol van specifieke genen en moleculen, synapsen of celtypes onderzocht, terwijl onbekende functies van andere hersengebieden op systeem- of gedragsniveau worden bestudeerd. Hiervoor worden geavanceerde technieken gebruikt om de structuur en functie van hersennetwerken in kaart te brengen en te veranderen, zowel in het gezonde als in het zieke brein. Het Nederlands Herseninstituut kent een platte organisatie. Deze organisatie stimuleert de ontwikkeling van onafhankelijke onderzoekslijnen met de mogelijkheid snel in te spelen op nieuwe