partner

IDEALAB

Doelstellingen en doelen van IDEALAB

Onderzoek uitgevoerd door promovendi draagt bij aan ons begrip van de neurocognitieve mechanismen van taalonderwijs, taalgebruik en herlering van taal in taalkundig onaangetaste en verzwakte bevolkingsgroepen. De jonge onderzoekers die hebben deelgenomen aan het programma zijn bekend met de nieuwste technologische hulpmiddelen en zijn betrokken bij het werk dat wordt uitgevoerd in verschillende vooraanstaande Europese en niet-Europese centra.

Gecombineerde Europese en niet-Europese expertise in het curriculum stelt de jonge onderzoekers in staat om interdisciplinaire vaardigheden te verwerven en te leren werken met nieuwe combinaties van technieken. Het werken met vooraanstaande spelers in het veld, zoals revalidatiecentra, onderzoekslaboratoria voor neurowetenschappen, gezondheidsdiensten en instellingen voor speciaal onderwijs is een vereiste voor open, onafhankelijk onderzoek.