partner

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars besteedt de reserves die zijn vrijgekomen nadat de vrijwillige ziekenfondsverzekering door de overheid is opgeheven. Het fonds wil bijdragen aan oplossingen van actuele knelpunten in de gezondheidszorg. Wij doen dit door binnen gekozen jaarthema’s projecten te steunen die de zorg beter, eenvoudiger en slimmer maken.