partner

Medisch Spectrum Twente (MST)

Topklinische zorg

Medisch Spectrum Twente biedt naast basiszorg verschillende topklinische voorzieningen. Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg. Hierbij valt te denken aan hartchirurgie, neurochirurgie en IVF, waarvoor relatief dure en gespecialiseerde voorzieningen nodig zijn. Deze zorg heeft doorgaans een bovenregionale functie. Ook een hoog niveau intensive care wordt gezien als topklinische zorg.

Topklinische zorg is een belangrijk en onderscheidend onderdeel van het zorgaanbod van de STZ-ziekenhuizen (STZ = Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), waarvan MST onderdeel uitmaakt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen derdelijnsfuncties en expertisecentra.

Derdelijnsfunctie MST

Onder een derdelijnsfunctie wordt een patiëntenzorgproduct verstaan die niet alleen aan eigen patiënten wordt geleverd, maar ook beschikbaar is voor patiënten buiten het reguliere verzorgingsgebied van het ziekenhuis. In Nederland zijn dergelijke functies in een beperkt aantal ziekenhuizen geconcentreerd. De reden voor concentratie van bepaalde zorgproducten in regionale of landelijke derdelijnsfuncties, is het kunnen leveren van hoog complexe zorg op een goed kwaliteitsniveau. Deze zorg wordt geleverd door gespecialiseerde medisch specialisten (vaak in multidisciplinair verband) die schaars zijn, in een omgeving met gespecialiseerde ondersteunende zorg en voorzieningen die vaak grote investeringen vergen en waarvoor ook een regionale spreiding gewenst is. Hiernaast vindt u een overzicht van de derdelijnsfuncties binnen MST.

Expertisecentra

Een expertisecentrum is een bijzonder type derdelijnsfunctie, waarin professionals werken die beschikken over door het beroepsveld erkende unieke kennis en vaardigheden in een specifiek aandoeningsgebied. Tevens zijn de professionals sterk betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Het centrum levert de expertise aan patiënten in een gebied dat veel groter is dan het gangbare verzorgingsgebied voor het ziekenhuis. Binnen MST is een aantal expertisecentra te onderscheiden, waaronder:

  • Behandeling van chronische en acute darmischaemie (MDL)
  • Hartritmestoornissen (Cardiologie)
  • Nervus Vagus stimulatie bij epilepsie (Neurologie)