partner

Maastricht UMC+

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Universiteit Maastricht (UM) werken samen in het Maastricht UMC+, ofwel het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Het is de ambitie van onze organisatie om de gezondheid van de bevolking in de regio op alle niveaus te verbeteren. We richten ons daarbij op gezondheidsherstel, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Dat betekent dat we mensen niet alleen willen genezen als ze ziek zijn, maar liever nog zo lang mogelijk gezond willen houden en voorkomen dat ze zorg nodig hebben. We richten ons dus in belangrijke mate op preventie en daarmee onderscheiden we ons internationaal van andere umc’s. Vandaar de ‘+’ in onze naam en ons motto ‘gezond leven’. Dat is wat we nastreven voor de inwoners van de regio en voor ieder ander die met de opgedane kennis en ervaring zijn voordeel kan doen.

Missie

Het Maastricht UMC+ is er zowel voor die ene individuele patiënt als voor de totale regio. Vanuit onze kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs zetten wij ons daarvoor in. Onze missie is kort en krachtig: Verlening van de best mogelijke zorg en verbetering van de gezondheid in de regio door integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Kerntaken

Maastricht UMC+ heeft drie elkaar versterkende kerntaken:

  • Patiëntenzorg: we bieden diagnostiek en behandeling, van eenvoudige basiszorg tot topklinische en topreferente zorg aan de meest complexe patiënten;
  • Onderzoek: we doen wetenschappelijk onderzoek, van fundamenteel tot en met toepassingsgericht, dat aansluit op en bijdraagt aan de specialisaties binnen de patiëntenzorg;
  • Onderwijs en Opleiding: we leiden nieuwe generaties artsen en onderzoekers op.

Naast deze drie kernactiviteiten zien we dat kennisvalorisatie (het maatschappelijk nuttig maken) ook steeds belangrijker wordt.