partner

NeuraMetrix meet de gezondheid van het brein door gebruik te maken van digitale bio-markers gebaseerd op inconsistenties van typerende cadences.  Een passieve, niet-invasieve, continue monitoringsoplossing die de voortgang in de loop van de tijd meet, zorgt ervoor dat voorspellend en gepersonaliseerd patiënten beheer mogelijk wordt gemaakt.