partner

Orikami

Orikami zet haar kennis van data science & machine learning in binnen de gezondheidszorg. Ze gebruiken gezondheidsdata om de kwaliteit van leven van mensen te verhogen. Zo ontwikkelde Orikami bijvoorbeeld een app voor MS-patiënten, waarin data uit een aantal klinische tests worden gekoppeld aan gegevens die via mobiele telefoon en een polsbandje worden gemeten. Het doel is om zo het ziekteverloop van dag tot dag te voorspellen, waardoor patiënten meer regie krijgen over hun eigen leven.

“Wij kunnen op basis van patroonherkenning in zorgdata per persoon berekenen welke behandelmethode werkt en welke niet. En we gaan er zelfs naar toe dat we ook voorspellingen over het verloop van een aandoening kunnen doen. Dat is heel breed, het kan gaan om een medicijn, maar ook om een operatie of een revalidatietraject. Of het voorspellen en voorkomen van incidenten in de zorg. Zo wordt zorg op maat mogelijk en voorkom je over-, of onderhandeling en kan je uiteindelijk kosten besparen door slim gebruik van zorgdata.”