partner

Provincie Gelderland

Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt in de provincie Gelderland. Dat doen Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur, samen met zo’n 1200 medewerkers.

Persoonlijk leiderschap

Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Iedereen toont persoonlijk leiderschap, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor het totaal. Zo dragen we bij aan een uniek Gelderland!

Integrale samenwerking

De provinciale organisatie bestaat uit diverse afdelingen en programma’s. De medewerkers ondersteunen en adviseren Gedeputeerde Staten (GS) bij het uitvoeren van het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Gelderland’ en voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie:

  • duurzame ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer
  • milieu, energie en klimaat
  • vitaal platteland
  • bereikbaarheid en openbaar vervoer
  • economie
  • culturele infrastructuur en cultureel erfgoed
  • kwaliteit van het openbaar bestuur