partner

Stichting De Weijerhorst

Stichting De Weijerhorst ondersteunt en bevordert activiteiten van algemeen nut, vooral medisch wetenschappelijk onderzoek. Via haar dochteronderneming Particon B.V. is zij betrokken bij het in stand houden en bevorderen van renderende industriële en handelsactiviteiten in Nederland. In beide gevallen gaat het erom, perspectiefrijke activiteiten die belangrijk zijn voor de samenleving financieel te steunen en daarmee door een belangrijke ontwikkelingsfase te begeleiden.