Actief Aanmelden is nu mogelijk

PERSPECTIVE

  • Patiënten215
Startdatum: 01-03-2019
Einddatum: 31-08-2021

Wat houdt het project in?

PERSPECTIVE staat voor gePERsonaliseerde SPraaktherapiE voor aCTIeVE conversatie. De PERSPECTIVE-studie wil voor het eerst op grote schaal bestuderen wat de effecten zijn van logopedie op verstaanbaarheidsproblemen door de ziekte van Parkinson. De beoogde effecten zijn: betere verstaanbaarheid in conversatie en betere kwaliteit van leven. Nieuw in dit onderzoek, is dat de logopedische behandelingen online zullen worden gegeven, dat wil zeggen via een beveiligde internetverbinding.

081-layers
PERSPECTIVE-img

Waarom dit project?

Er is al eerder onderzoek gedaan naar het effect van logopedie bij de ziekte van Parkinson. Helaas zijn de resultaten van deze voorgaande onderzoeken niet eenduidig. Daarom is een  grondiger en groter onderzoek noodzakelijk. Daar komt bij dat de huidige logopedische programma’s voor de ziekte van Parkinson vaak intensief zijn. Patiënten moeten drie tot vier keer per week naar de logopedist en daarnaast thuis nog veel oefenen. Zo’n intensief programma is niet voor iedereen geschikt. Omdat de PERSPECTIVE-studie goedebehandeling voor iedereen toegankelijk wil maken, wordt de behandeling online aangeboden, zodat mensen met parkinson niet hoeven te reizen. In het buitenland zijn daar al hele goede ervaringen mee.

Wat wordt er van mij verwacht?

In de PERSPECTIVE-studie worden mensen die logopedie krijgen, vergeleken met mensen die geen logopedie krijgen. Iedereen die meedoet krijgt de best mogelijke logopedische behandeling gedurende 8 weken, maar in de ene groep wordt de behandeling direct gestart, in de andere groep pas na 8 weken. De behandeling bestaat uit training met de logopedist via een computer of tablet, zo vaak als nodig is. Daarnaast kunnen deze deelnemers thuis het spreken oefenen en onderhouden door middel van een speciale app: de Voice Trainer App. Als je deelneemt aan de PERSPECTIVE studie, word je twee tot drie keer thuis onderzocht door een onderzoeker, die o.a. vragenlijsten en (spraak)tests bij jou afneemt.

011-user-2
PERSPECTIVE-img

Wat heb ik eraan?

Deelnemers die online logopedie krijgen, hebben als voordeel dat ze niet meerdere malen per week naar de logopedist hoeven te gaan. Daarnaast draagt deelname bij aan meer kennis over logopedie bij de ziekte van Parkinson.

024-like

Meedoen?

De PERSPECTIVE studie zoekt 215 mensen met de ziekte van Parkinson, die problemen ervaren met verstaanbaar spreken en de wens hebben dit te verbeteren met hulp van een logopedist.

Je kunt meedoen als je:

  • Het afgelopen jaar  geen logopedische behandeling voor het spreken hebt gevolgd.
  • Stem- of spraakproblemen hebt die alleen veroorzaakt worden door de ziekte van Parkinson.
  • Hoofdzakelijk problemen hebt met verstaanbaar spreken door de ziekte van Parkinson.
  • Bereid bent en mogelijkheden hebt om een online behandeling te volgen.
081-layers
Fill 1
Shape

Deelnemen

Voor deze studie gaan de onderzoekers vanaf maart 2019 op zoek naar deelnemers. Niet iedereen kan zich aanmelden, dit gaat via gespecialiseerde logopedisten. Meld je aan voor ParkinsonNEXT om op de hoogte gehouden te worden van andere onderzoeks- en innovatieprojecten.
Aanmelden
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701