Toekomstig Aanmelden is nog niet mogelijk

PERSPECTIVE

  • Patiënten215
Startdatum: 01-03-2019
Einddatum: 31-08-2021

Wat houdt het project in?

PERSPECTIVE staat voor gePERsonaliseerde SPraaktherapiE voor aCTIeVE conversatie. De PERSPECTIVE studie wil voor het eerst op grote schaal aantonen wat de effecten zijn van logopedie op spraak bij de ziekte van Parkinson. Naast dat de PERSPECTIVE studie zich richt op de vraag in welke opzichten de spraak verbetert, wordt er in de eerste plaats gekeken naar het effect van logopedie op de kwaliteit van leven. Wat nieuw is aan het PERSPECTIVE onderzoek, is dat de logopedie via online behandelingen zal worden gegeven. De behandeling wordt volledig aangepast naar de wensen en doelen van de persoon met parkinson, in plaats van dat er een vast logopedisch programma gevolgd wordt.

081-layers
PERSPECTIVE-img

Waarom dit project?

Er is al eerder onderzoek gedaan naar het effect van logopedie bij de ziekte van Parkinson. Helaas zijn de resultaten van deze voorgaande onderzoeken niet eenduidig en daarom is een goede opzet en een grootschaliger onderzoek noodzakelijk.

Daar komt bij dat de huidige logopedische programma’s voor de ziekte van Parkinson vaak erg intensief zijn. Patiënten moeten 3 tot 4 keer per week naar de logopedist en moeten daarnaast thuis nog veel oefenen. Een dergelijk intensief programma is niet voor iedereen geschikt. Omdat de PERSPECTIVE studie logopedie voor iedereen toegankelijk wil maken, wordt er in deze studie gebruik gemaakt van logopedie op maat. Dit wordt gedaan door online behandelingen. Patiënten hoeven in deze studie dan ook niet naar de logopedist te reizen.

PERSPECTIVE-img

Wat wordt er van mij verwacht?

In het PERSPECTIVE onderzoek worden mensen die logopedie krijgen, vergeleken met mensen die geen logopedie krijgen. De groep deelnemers zal dan ook worden opgesplitst. De ene helft van de deelnemers krijgt gedurende 8 weken online logopedie via de smartphone of tablet. Daarnaast kunnen deze deelnemers thuis het spreken oefenen en onderhouden door middel van een speciale app: de Voice Trainer App. De andere helft van de deelnemers komt eerst 8 weken op een wachtlijst te staan, en krijgt na die tijd (gewone of online) logopedie.

Als je deelneemt aan de PERSPECTIVE studie, zul je twee tot drie keer thuis onderzocht worden door een onderzoeker.

 

011-user-2
PERSPECTIVE-img

Wat heb ik eraan?

Deelnemers die online logopedie krijgen, hebben als voordeel dat ze niet meerdere malen per week naar de logopedist hoeven te gaan. Daarnaast draagt deelname bij aan meer kennis over logopedie bij de ziekte van Parkinson.

024-like
PERSPECTIVE-img

Meedoen?

PERSPECTIVE zoekt 170 mensen met de ziekte van Parkinson, die problemen ervaren met spreken en de wens/mogelijkheid hebben dit te verbeteren door gebruik te maken van online behandelingen via smartphone of tablet.

Je kunt helaas NIET meedoen als je:

  • Minder dan een jaar geleden een logopedische behandeling hebt gevolgd.
  • Stem- of spraak problemen hebt die veroorzaakt worden door andere oorzaken dan parkinson.
  • Als je niet zozeer problemen hebt met spraak, als wel met taalproblemen.
  • Als je niet bereid bent of geen mogelijkheden hebt om een online behandeling te volgen.

Group 6
PERSPECTIVE-img
Fill 1
Shape

Deelnemen

Voor deze studie gaan de onderzoekers pas vanaf maart 2019 op zoek naar deelnemers. Niet iedereen kan zich dan aanmelden, dit gaat via gespecialiseerde logopedisten. Wil je toch helpen de parkinsonzorg te verbeteren? Meld je dan nu aan voor ParkinsonNEXT en wij nodigen je vrijblijvend uit voor deelname aan allerlei wetenschappelijke onderzoeken en innovatieprojecten
Aanmelden
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701