Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

PRIME: ‘Een behandeling door een team van Parkinson-therapeuten geeft de grootste winst’

12 december 2022

Uit een nieuwe wetenschappelijke publicatie van het PRIME-onderzoeksteam blijkt dat wanneer mensen met parkinson behandeld worden door zorgverleners die gespecialiseerd zijn in parkinson, zij minder complicaties van de ziekte oplopen.

‘Veel mensen met parkinson hebben een verhoogd risico op vallen of verslikken, waardoor zij complicaties kunnen oplopen zoals een botbreuk of een longontsteking. Deze complicaties hebben een negatieve invloed op hun kwaliteit van leven. Helaas zijn medicijnen vaak niet effectief in het voorkomen van deze complicaties bij mensen met parkinson’, vertelt Sirwan Darweesh, neuroloog in opleiding en hoofd van het PRIME onderzoeksteam.

‘Onze nieuwe studie toont aan dat gespecialiseerde ParkinsonNet-therapie, in tegenstelling tot medicijnen, het risico op complicaties wél aanzienlijk vermindert.’ Gespecialiseerde zorgverleners waren in deze studie aangesloten bij ParkinsonNet, het Nederlandse netwerk van in parkinson-zorgprofessionals.

Som der delen
Dit gold specifiek voor de combinatie van gespecialiseerde fysiotherapie en ergotherapie. ‘Wanneer mensen met Parkinson behandeld worden door een team van verschillende gespecialiseerde ParkinsonNet-therapeuten, is het teameffect zelfs groter dan de som der delen. De grootste winst in het voorkomen van complicaties trad namelijk op bij mensen die bijvoorbeeld door een gespecialiseerde fysiotherapeut én een gespecialiseerde ergotherapeut werden behandeld.’ aldus Sirwan.

‘Deze resultaten onderstrepen het belang om mensen met parkinson die risico lopen op complicaties op tijd naar gespecialiseerde therapeuten te verwijzen. Die therapeuten zijn eenvoudig te vinden via de Parkinson Zorgzoeker.’ Sirwan zoekt zo zelf ook regelmatig samen met mensen met parkinson op zijn poli naar een gespecialiseerde therapeut bij hen in de buurt.

Teamwork
De manier waarop parkinson zorgverleners samenwerken binnen ParkinsonNet was ook een soort inspiratie voor de onderzoekers. ‘Binnen ons onderzoeksteam zitten mensen met verschillende aandachtsgebieden en expertisen. Samen bespraken we de resultaten elke week, om het onderzoek zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het was echt teamwork!’ vertelt Amir Talebi, de hoofdonderzoeker op het project.

 

 

Nina Wubben
Nina Wubben
Communicatiemedewerker ParkinsonNEXT