Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

PRIME-onderzoek: helft mantelzorgers heeft behoefte aan extra ondersteuning

14 juni 2022

Bijna 910 mensen met parkinson hebben de tweede vragenlijst van het PRIME-onderzoek ingevuld. Met het PRIME-onderzoek willen de onderzoekers van het Radboudumc beter begrijpen welke zorg- en behandelvormen goed werken voor mensen met parkinson en hun naasten. Met als doel de zorg voor iedereen met parkinson(isme) nog verder te verbeteren. 

Op dit moment wordt druk gewerkt aan de derde vragenlijst. Het PRIME project verstuurt elke drie maanden een nieuwsbrief. In dit bericht op de ParkinsonNEXT website worden al deze nieuwsbrieven verzameld.

In de laatste nieuwsbrief, uit mei 2022, stond de mantelzorger centraal. Oud-mantelzorgers, van wie de naaste met Parkinson(isme) is overleden, hebben een schat aan kennis opgedaan tijdens de mantelzorg. Deze kennis blijft vaak onbenut, terwijl hun waardevolle ervaringen en expertise huidige mantelzorgers juist goed kunnen ondersteunen. In het GOUDmantel Parkinson project werden deelnemers aan het PRIME onderzoek gevraagd een vragenlijst in te vullen. Zo kwamen de onderzoekers meer te weten over de behoeftes van mantelzorgers.

Helft wil meer ondersteuning
Onderzoeker Angelika van Halteren vertelt: ‘We wilden ook inzicht krijgen in hoeverre huidige en oud-mantelzorgers hun ervaringen en kennis met elkaar willen delen. In totaal hebben 143 mantelzorgers en 15 oud-mantelzorgers de vragenlijsten ingevuld.’

Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de mantelzorgers al extra steun krijgen van zorgverleners of familie en vrienden. Maar toch heeft ongeveer de helft van de bevraagde mensen behoefte aan meer ondersteuning. ’13 van de 15 oud-mantelzorgers gaven aan hun ervaringen en kennis te willen delen met huidige mantelzorgers om hun zo beter te kunnen steunen in de zorg voor een naaste met Parkinson,’ vertelt Van Halteren.

‘Er zijn verschillende manieren van contact tussen mantelzorgers mogelijk: via een groepsbijeenkomst of lezing, samen koffie drinken, wandelen of door het organiseren van een spreekuur met oud-mantelzorgers.’ Binnen het GOUDmantel-Parkinson project werkt men verder aan een Inspiratiegids met voorbeelden van dagelijkse problemen en creatieve oplossingen die hiervoor gevonden zijn door (oud)mantelzorgers. Ze hopen deze binnenkort te kunnen delen.

Meer weten?
Benieuwd naar ander nieuws vanuit het PRIME-project? Lees hier de voorgaande nieuwsbrieven terug. In die nieuwsbrieven worden ook de resultaten van het PRIME-onderzoek uitgelegd zodra deze beschikbaar zijn.

Nina Wubben
Nina Wubben
Communicatiemedewerker ParkinsonNEXT