Actief Aanmelden is nu mogelijk

PRIME parkinson

  • Patiënten2500
Startdatum: 01-01-2019
Einddatum: 01-01-2024

Wat houdt het project in?

Het PRIME parkinson project gaat een nieuw model van zorg ontwikkelen. In dit model is veel aandacht voor zorg dicht bij huis en betere samenwerking tussen alle betrokkenen. Drie belangrijke onderdelen in dit project zijn:

  • De inzet van gespecialiseerde parkinsonverpleegkundigen die een belangrijke rol spelen in het afstemmen en samenbrengen van de zorg rondom patiënten.
  • Samenwerken in regionale teams waar paramedici (fysiotherapeut, logopedist etc.), verpleegkundigen en medisch specialisten zoals de neuroloog onderdeel van zijn.
  • Een expertisecentrum dat de parkinsonverpleegkundigen en de regionale teams ondersteunt. En dat (op afstand) kan beoordelen en adviseren bij ingewikkelde vragen.

Ook ontwikkelen en testen onderzoekers in dit project nieuwe technologie die moet bijdragen aan betere samenwerking en aan zorg dicht bij huis. Het model wordt in Nederland in de regio Nijmegen getest en ingevoerd bij 2500 patiënten. In Groot-Brittannië gebeurt dat in de regio Bath bij 1000 patiënten.

105-compact-disc
PRIME parkinson-img

Waarom dit project?

De huidige gezondheidszorg is niet ingericht om mensen met chronische neurologische aandoeningen op de beste manier te ondersteunen. Daardoor hebben mensen met de ziekte van Parkinson te maken met onnodige beperkingen en een mindere kwaliteit van leven. Dit project hoopt daar verandering in te brengen! Dit is extra belangrijk omdat het aantal mensen met parkinson en de kosten van zorg de komende jaren sterk zullen stijgen.

PRIME parkinson-img

Wat wordt er van mij verwacht?

Je kunt je niet aanmelden om binnen het PRIME parkinson project behandeld te worden. Alle parkinsonpatiënten in de regio Nijmegen die onder behandeling zijn van één van de deelnemende ziekenhuizen worden door hun behandelaar geïnformeerd.

Als je in de regio Nijmegen woont, kun je je wel aanmelden als vrijwilliger of als medewerker. Als vrijwilliger word je af en toe benaderd om mee te denken of iets uit te testen. Als medewerker zal je vaker en in een vast overleg met het projectteam en andere medewerkers bij elkaar komen om mee te bouwen.

011-user-2
PRIME parkinson-img

Wat heb ik eraan?

Door het PRIME parkinson project te ondersteunen als vrijwilliger of medewerker bouw je mee aan een nieuw model van zorg. Maar ook wanneer je onder behandeling bent van één van de deelnemende ziekenhuizen bouw je mee. Het nieuwe model moet leiden tot betere zorg voor mensen met een chronische neurologische aandoening. En door de kennis en ervaringen open te delen wil het project ook anderen inspireren deze lessen toe te passen.

Shape
Fill 1
Shape

Meedoen?

Als je in de regio Nijmegen woont, kun je je voor het PRIME parkinson project aanmelden als vrijwilliger of als medewerker.
Aanmelden
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701