Actief Aanmelden is nu mogelijk

PRIME

  • Patiënten2500
Startdatum: 01-01-2019
Einddatum: 01-01-2024

Wat houdt het project in?

Het PRIME project gaat een nieuw model van zorg ontwikkelingen. In dit model is veel aandacht voor zorg dicht bij huis en betere samenwerking tussen alle betrokkenen. Drie belangrijke onderdelen in dit project zijn:

  1. De inzet van gespecialiseerde parkinsonverpleegkundigen die een belangrijke rol hebben in het afstemmen en samenbrengen van de zorg rondom patiënten.
  2. Samenwerken in regionale teams waar paramedici (fysiotherapeut, logopedist etc.), verpleegkundigen en medisch specialisten zoals de neuroloog onderdeel van zijn
  3. Een expertisecentrum dat de parkinsonverpleegkundigen en de regionale teams ondersteunt. En dat (op afstand) kan beoordelen en adviseren bij ingewikkelde patiënten.

Ook zal technologie kan worden ontwikkeld en getest die moet bijdragen aan betere samenwerking en aan zorg dicht bij huis.

Dit model zal in Nederland in de regio Nijmegen worden getest en ingevoerd bij 2500 patiënten. In Groot Brittannië zal dat in de regio Bath gebeuren bij 1000 patiënten.

105-compact-disc
PRIME-img

Waarom dit project?

De huidige gezondheidszorg is niet ingericht om mensen met chronische, neurologische op de beste manier te ondersteunen. Daardoor hebben patiënten te maken met onnodige beperkingen en een mindere kwaliteit van leven. Dit terwijl de kosten van zorg snel stijgen. En ook wordt verwacht dat het aantal mensen met de ziekte van Parkinson de komende jaren sterk zal stijgen.

Het PRIME project gaat een nieuwe model van zorg ontwikkelingen. In dit model is veel aandacht voor zorg dicht bij huis en betere samenwerking tussen alle betrokkenen.

PRIME-img

Wat wordt er van mij verwacht?

Je kunt je niet direct aanmelden om binnen het PRIME project behandeld te worden. Alle parkinsonpatiënten in de regio Nijmegen die onder behandeling zijn van één van de deelnemende ziekenhuizen zullen door door de behandelaar geïnformeerd worden.

Wel kun je je aanmelden als vrijwilliger of als medewerker. Als vrijwilliger wordt je af en toe benaderd om mee te denken of iets uit te testen. Als medewerker zal je vaker en in een vast overleg met het projectteam en andere medewerkers bij elkaar komen om mee te bouwen.

011-user-2
PRIME-img

Wat heb ik eraan?

Door het PRIME project te ondersteunen als vrijwilliger of als medewerker bouw je mee aan een nieuw model van zorg. Maar ook wanneer je onder behandeling bent van één van de deelnemende ziekenhuizen bouw je indirect mee. Dit nieuwe model moet leiden tot betere zorg voor mensen met een chronische neurologische aandoening. En door de kennis en ervaringen open te delen wil het project ook anderen inspireren deze lessen toe te passen.

Shape
PRIME-img
Fill 1
Shape

Meedoen?

Je kunt je voor het PRIME project aanmelden als vrijwilliger of als medewerker. Als vrijwilliger word je af en toe benaderd om mee te denken of iets uit te testen. Als medewerker zal je vaker en in een vast overleg met het projectteam en andere medewerkers bij elkaar komen om mee te bouwen.
Aanmelden
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701