Vertrouwelijkheid van jouw gegevens binnen STEPWISE

De gegevens die met de motiverende app van het STEPWISE project worden verzameld zijn het aantal stappen dat je zet per dag en de gebruiksgegevens van de app (bijvoorbeeld hoe vaak je hebt ingelogd). Om jouw privacy te beschermen krijgen deze gegevens een code. Je naam en andere gegevens die jou direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn de gegevens naar jou te herleiden. Deze sleutel blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling (het Radboudumc) en is alleen toegankelijk voor de hoofdonderzoekers. De gegevens over jouw fysieke activiteit (het aantal stappen) zijn alleen beschikbaar voor het onderzoeksteam van STEPWISE. Door de code weten zij niet om wie het gaat. In rapporten en publicaties over het onderzoek worden alle gegevens ook anoniem verwerkt.

De ontwikkelaar van de app (IJsfontein) heeft alleen toegang tot statistieken over het gebruik van de app om doorontwikkeling van de app mogelijk te maken. Ook deze gegevens zijn anoniem. RootNet verzorgt de hosting van de app en heeft geen toegang tot gegevens.

Klik hier voor meer algemene informatie over hoe binnen wetenschappelijk onderzoek wordt omgegaan met privacy.