projecten

Help mee in de strijd tegen parkinson

In dit overzicht zijn alle projecten van ParkinsonNEXT te vinden. Je kunt je voor een specifiek project inschrijven door je aan te melden op de projectpagina van het desbetreffende project.
Alle (23)
Actief (23)
Toekomstig (23)
Afgerond (23)
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Parkinson In Toom

Parkinson In Toom onderzoekt waarom de symptomen van de ziekte van Parkinson steeds ernstiger worden. Door middel van hersenscans en verschillende (neurologische) testen probeert Parkinson In Toom te achterhalen of compenserende hersengebieden een rol spelen in de langzame verslechtering.
bekijk project
Mantelzorgers, Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Vital@Home

In deze studie wordt onderzocht hoe een draagbare sensor (de ‘’slimme’’ halsketting) kan helpen bij de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson door fysio- en oefentherapeuten.
bekijk project
Technologie, Zorgverleners
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Gebruikerstest Voice Trainer app

De Voice Trainer app – verstaanbaardheidstraining met de PLVT-methode – is doorontwikkeld. In deze testperiode wordt de vernieuwde versie getest door patiënten en logopedisten, waarbij logopedisten ook kennismaken met de nieuwe dashboardfunctie.
bekijk project
Patiënten, Technologie, Zorgverleners
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

Ziekte van Parkinson en zwangerschap

Het verloop van een zwangerschap bij iemand met parkinson is onder neurologen en gynaecologen vrij onbekend. Met behulp van uw deelname hopen wij hier meer inzicht in te kunnen krijgen.
bekijk project
Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

PRIME

Het PRIME project gaat een nieuw model van zorg ontwikkelingen. In dit model is veel aandacht voor zorg dicht bij huis en betere samenwerking tussen alle betrokkenen.
bekijk project
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Verbeterproject Parkinsonzorg Nijmegen

Dit project heeft als doel om alle parkinsonpatiënten in Nijmegen kwalitatief goede zorg te leveren die betaalbaar is, waarbij patiënten een volledig en geïntegreerd aanbod van zorg ervaren dat is afgestemd op individuele behoeften.
bekijk project
Mantelzorgers, Patiënten, Zorgverleners
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

ParkinsonThuis

De ParkinsonThuis studie is een vernieuwend onderzoek met nieuwe technologie naar het dagelijks functioneren van mensen met de ziekte van Parkinson.
bekijk project
Mantelzorgers, Patiënten, Technologie
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

LEAFS

LEAFS heeft als doel om het leven met de ziekte van Parkinson voor mensen die daar op relatief jonge leeftijd mee te maken krijgen ingrijpend te verbeteren, met speciale aandacht voor arbeidsmarktparticipatie.
bekijk project
Patiënten
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

Park-in-Shape

Bij diverse ziekten is aangetoond dat sporten een gunstig effect heeft. Het is echter niet bekend welke vorm van sporten het beste is en hoeveel je moet sporten voor een positief effect. Met dit onderzoek worden daarom twee beweegprogramma’s onderzocht.
bekijk project
Project
Toekomstig Aanmelden is nog niet mogelijk

PERSPECTIVE

In dit onderzoek wordt er gekeken in welke opzichten logopedie de spraak verbetert, maar op de eerste plaats naar het effect van logopedie op de kwaliteit van leven.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Visusstoornissen bij de ziekte van Parkinson

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar oogproblemen bij mensen met parkinson zodat dit in de toekomst beter gesignaleerd en behandeld kan worden.
bekijk project
Mantelzorgers, Onderzoek
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Aanbevelingen voor de organisatie van multidisciplinaire zorg

Het doel van dit project is om samen met neurologen en patiëntenverenigingen aanbevelingen op te stellen voor de organisatie van multidisciplinaire zorg.
bekijk project
Zorgverleners
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Spraakproblemen bij de ziekte van Parkinson

Wanneer het spreken onduidelijk of zelfs onverstaanbaar wordt, heeft dit een grote impact op de kwaliteit van leven. Omdat spraakproblemen vaak aanwezig zijn bij mensen met de ziekte van Parkinson, is onderzoek op dit gebied dus van groot belang.
bekijk project
Mantelzorgers, Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Vakantie als medicijn?

‘Vakantie als medicijn?’ is een onderzoek waarmee we meer te weten willen komen over de effecten van vakantie op de symptomen van de ziekte van Parkinson.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

PARKGAME-II
Healthgame bewegings-
training voor parkinson

Met dit onderzoek wordt onderzocht of het spel ‘Toap Run’ de loop- en balansfuncties bij mensen met de ziekte van Parkinson kan verbeteren.
bekijk project
Onderzoek, Technologie
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Parkinson Op Maat

De Parkinson Op Maat-studie is een onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson. Door een grote groep mensen met parkinson twee jaar lang te volgen willen we nieuwe kennis opdoen en een basis leggen voor persoonsgerichte behandelingen.
bekijk project
Patiënten, Smartwatch, Technologie
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Cognitieve Training in Parkinson studie

In dit project onderzoeken we of het door middel van een online training mogelijk is om denkproblemen bij mensen met parkinson te verbeteren en achteruitgang van het geheugen af te remmen.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

OPTIMIST-studie

In deze studie zoeken we naar voorspellers die een optimale patiëntselectie voor DBS mogelijk maken.
bekijk project
DBS, Patiënten, Smartwatch
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Objectieve thuistest van bradykinesie bij de ziekte van Parkinson

In dit onderzoek testen we of het gebruik van een toetsenbord van de computer een betrouwbare schatting kan geven van bradykinesie (traag bewegen).
bekijk project
Mantelzorgers, Onderzoek, Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Licht als behandeling voor slaapstoornissen bij de ziekte van Parkinson

Met dit onderzoek hopen wij de biologische klok te kunnen beïnvloeden door gericht op bepaalde tijdstippen licht toe te dienen.
bekijk project
Patiënten
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

GOUDmantel-project

In het GOUDmantel-project willen we de waardevolle kennis en ervaringen van oud-mantelzorgers ophalen zodat het gedeeld kan worden met andere mantelzorgers.
bekijk project
Mantelzorgers
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

CHEVAL-studie

De CHEVAL-studie is een landelijk onderzoek naar de medicamenteuze behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson.
bekijk project
Medicatie, Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Meten van parkinsonsymptomen in het dagelijks leven

In dit project wordt een nieuwe methode om parkinsonsymptomen te meten getest. Het uiteindelijke doel is om het effect van diepe hersenstimulatie en/of medicatie doorlopend te kunnen meten.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten, Smartwatch