projecten

Help mee in de strijd tegen parkinson

In dit overzicht zijn alle projecten van ParkinsonNEXT te vinden. Je kunt je voor een specifiek project inschrijven door je aan te melden op de projectpagina van het desbetreffende project.
Zoekt deelnemers (33)
Lopend (33)
Afgerond (33)
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

De oorzaak van trillen bij parkinson

Dit project onderzoekt de oorzaken van trillen en kijkt naar de invloed van stress op trillen. Er worden mensen met parkinson gezocht mét en zonder tremor.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

Vital@Home

In deze studie wordt onderzocht hoe een draagbare sensor (een‘’slimme’’ halsketting) kan helpen bij de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson door fysio- en oefenth…
bekijk project
Technologie, Zorgverleners
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

PRIME: Onderzoek naar de kwaliteit van zorg voor mensen met parkinson

Dit project onderzoekt de kwaliteit van de parkinsonzorg in Nederland. Het doel is om de zorg voor iedereen met parkinson nog beter te maken.
bekijk project
Mantelzorgers, Onderzoek, Patiënten, Zorgverleners
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

Verbeterproject Parkinsonzorg Nijmegen

Dit project heeft als doel om alle parkinsonpatiënten in Nijmegen kwalitatief goede zorg te leveren die betaalbaar is, waarbij patiënten een volledig en geïntegreerd aanbod van…
bekijk project
Mantelzorgers, Patiënten, Zorgverleners
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Visusstoornissen bij de ziekte van Parkinson (VIP)

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar oogproblemen bij mensen met parkinson zodat dit in de toekomst beter gesignaleerd en behandeld kan worden.
bekijk project
Mantelzorgers, Onderzoek
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

Meten van parkinsonsymptomen in het dagelijks leven

In dit project wordt een nieuwe methode om parkinsonsymptomen te meten getest. Het uiteindelijke doel is om het effect van diepe hersenstimulatie en/of medicatie doorlopend te …
bekijk project
Onderzoek, Patiënten, Smartwatch
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

De invloed van stress op de ziekte van Parkinson

Met dit project willen onderzoekers meer te weten komen over de invloed van stress op de ziekte van Parkinson. Als je meedoet, vul je thuis eenmalig een korte vragenlijst in. Z…
bekijk project
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

Ziekte van Parkinson en zwangerschap

Het verloop van een zwangerschap bij iemand met parkinson is onder neurologen en gynaecologen vrij onbekend. Het Radboudumc hoopt hier meer inzicht in te kunnen krijgen.
bekijk project
Patiënten
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

COGnitieve Training In Parkinson Studie (COGTIPS)

Deze studie onderzoekt of het door middel van een online training mogelijk is om denkproblemen bij mensen met parkinson te verbeteren en achteruitgang van het geheugen af te remmen.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Trillende sokken voor mensen met parkinson

In dit project wordt de werking van trillende sokken voor het verminderen van bevriezen van lopen (freezing) bij mensen met de ziekte van Parkinson onderzocht.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten, Technologie
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Lichttherapie bij parkinson

Met dit onderzoek hoopt het Radboudumc de biologische klok van mensen met parkinson en slaapproblemen te kunnen beïnvloeden door gericht op bepaalde tijdstippen licht toe te dienen.
bekijk project
Patiënten
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Parkinson In Toom

Parkinson In Toom onderzoekt waarom de symptomen van de ziekte van Parkinson steeds ernstiger worden. Door middel van hersenscans en verschillende (neurologische) testen probee…
bekijk project
Mantelzorgers, Patiënten
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

Gebruikerstest Voice Trainer App

De Voice Trainer App – verstaanbaardheidstraining met de PLVT-methode – is doorontwikkeld. In dit project wordt de vernieuwde versie getest door patiënten en logopedisten, waar…
bekijk project
Patiënten, Technologie, Zorgverleners
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Minder freezing met een slimme bril

De Universiteit Twente onderzoekt met dit project of freezing met behulp van een 'slimme' bril kan worden verminderd.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten, Technologie
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

STEPWISE: Een app om meer te bewegen

De STEPWISE studie onderzoekt of een app op de smartphone mensen met parkinson kan helpen om meer te bewegen.
bekijk project
Mantelzorgers, Onderzoek, Patiënten, Technologie
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

PEARL-PD: Zorg op maat voor loopproblemen bij parkinson

Met dit project willen onderzoekers meer te weten komen over de manieren die mensen met parkinson gebruiken om problemen met het lopen te omzeilen.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

LEAFS

LEAFS heeft als doel om het leven met de ziekte van Parkinson voor mensen die daar op relatief jonge leeftijd mee te maken krijgen ingrijpend te verbeteren, met speciale aandac…
bekijk project
Patiënten
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Parkinson, Licht en Emotie

Met deze studie onderzoekt het Nederlands Herseninstituut het effect van licht op mensen met de ziekte van Parkinson. Als licht effect heeft op de hersenactiviteit biedt dat mo…
bekijk project
Onderzoek, Patiënten, Technologie
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Parkinson Op Maat

De Parkinson Op Maat-studie is een onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson. Door een grote groep mensen met parkinson twee jaar lang te volgen willen…
bekijk project
Patiënten, Smartwatch, Technologie
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Langer zelfstandig (lopen) met zorgrobot Lea

Lea is de eerste interactieve robotrollator ter wereld en heeft verschillende functies die mensen met parkinson kunnen helpen om zelfstandig en veilig te lopen. Met dit project…
bekijk project
Patiënten, Technologie
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

CHEVAL-studie

De CHEVAL-studie is een landelijk onderzoek naar de medicamenteuze behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson.
bekijk project
Medicatie, Patiënten
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

OPTIMIST-studie

Het doel van dit project is om de selectie van mensen met parkinson die in aanmerking komen voor een DBS-operatie te verbeteren.
bekijk project
DBS, Patiënten, Smartwatch
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Bradykinesie thuistest

In dit onderzoek test het Radboudumc of het gebruik van een toetsenbord van de computer een betrouwbare schatting kan geven van bradykinesie (traag bewegen).
bekijk project
Mantelzorgers, Onderzoek, Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

JOBGRIP: Ondersteuning voor werkende mensen met parkinson

De JOBGRIP studie is een onderzoek naar de invloed van een groepstraining op het werkvermogen en werkplezier van mensen met parkinson.
bekijk project
Begeleiding, Onderzoek, Patiënten
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

Park-in-Shape

De Park-in-Shape studie onderzoekt de invloed van twee beweegprogramma's op de ziekte van Parkinson.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

Aanbevelingen voor de organisatie van multidisciplinaire zorg

Het doel van dit project is om samen met neurologen en patiëntenverenigingen aanbevelingen op te stellen voor de organisatie van multidisciplinaire zorg.
bekijk project
Zorgverleners
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Spraakproblemen bij de ziekte van Parkinson

Met dit project hopen onderzoekers meer te weten te komen over spraakproblemen bij de ziekte van Parkinson, om deze in de toekomst beter te kunnen behandelen.
bekijk project
Mantelzorgers, Patiënten
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

PARKGAME-II
Healthgame bewegings-
training voor parkinson

Met dit onderzoek wordt onderzocht of het spel ‘Toap Run’ de loop- en balansfuncties bij mensen met de ziekte van Parkinson kan verbeteren.
bekijk project
Onderzoek, Technologie
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

GOUDmantel-project

Met het GOUDmantel-project willen het Radboudumc en de Parkinson Vereniging de waardevolle kennis en ervaringen van oud-mantelzorgers ophalen zodat het gedeeld kan worden met a…
bekijk project
Mantelzorgers
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Vakantie als medicijn?

Dit project doet onderzoek naar de invloed van vakantie op de klachten bij de ziekte van Parkinson.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

ParkinsonThuis

De ParkinsonThuis studie is een vernieuwend onderzoek met nieuwe technologie naar het dagelijks functioneren van mensen met de ziekte van Parkinson.
bekijk project
Mantelzorgers, Patiënten, Technologie
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

BEWARE: Behandeling van wearing-off klachten

Een onderzoek naar een nieuwe behandeling voor mensen met parkinson bij wie de medicatie uitgewerkt raakt.
bekijk project
Begeleiding, Onderzoek, Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

PERSPECTIVE

In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect van logopedie op de verbetering van spraak en kwaliteit van leven van mensen met parkinson.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten