projecten

Help mee in de strijd tegen parkinson

In dit overzicht zijn alle projecten van ParkinsonNEXT te vinden. Je kunt je voor een specifiek project inschrijven door je aan te melden op de projectpagina van het desbetreffende project.
Alle (17)
Actief (17)
Toekomstig (17)
Afgerond (17)
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Licht als behandeling voor slaapstoornissen bij de ziekte van Parkinson

Met dit onderzoek hopen wij de biologische klok te kunnen beïnvloeden door gericht op bepaalde tijdstippen licht toe te dienen.
bekijk project
Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Cognitieve Training in Parkinson studie

In dit project onderzoeken we of door middel van een online training het mogelijk is om denkproblemen bij mensen met parkinson te verbeteren en achteruitgang van het geheugen af te remmen.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Ziekte van Parkinson en zwangerschap

Het verloop van een zwangerschap bij iemand met parkinson is onder neurologen en gynaecologen vrij onbekend. Met behulp van uw deelname hopen wij hier meer inzicht in te kunnen krijgen.
bekijk project
Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Visusstoornissen bij de ziekte van Parkinson

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar oogproblemen bij mensen met parkinson zodat dit in de toekomst adequater gesignaleerd en behandeld kan worden.
bekijk project
Patiënten
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

ParkinsonThuis

De ParkinsonThuis studie is een vernieuwend onderzoek met nieuwe technologie naar het dagelijks functioneren van mensen met de ziekte van Parkinson.
bekijk project
Mantelzorgers, Patiënten, Technologie
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Objectieve thuistest van bradykinesie bij de ziekte van Parkinson

In dit onderzoek testen we of het gebruik van een toetsenbord van de computer een betrouwbare schatting kan geven van bradykinesie (traag bewegen).
bekijk project
Onderzoek, Patiënten
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Vital@Home

In deze studie wordt onderzocht hoe een draagbare sensor (de ‘’slimme’’ halsketting) en een applicatie op de mobiele telefoon kunnen helpen bij de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson door fysiotherapeuten.
bekijk project
Patiënten, Technologie, Zorgverleners
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

PARKGAME-II
Healthgame bewegings-
training voor parkinson

Met dit onderzoek wordt onderzocht of het spel ‘Toap Run’ de loop- en balansfuncties bij mensen met de ziekte van Parkinson kan verbeteren. Het spel traint op een interactieve manier de loop- en balansfuncties.
bekijk project
Onderzoek, Technologie
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

OPTIMIST-studie

In deze studie zoeken we naar voorspellers die een optimale patiëntselectie voor DBS mogelijk maken.
bekijk project
DBS, Patiënten, Smartwatch
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Het meten van parkinsonsymptomen in het dagelijks leven

In dit project wordt een nieuwe methode getest. Het uiteindelijke doel is om met deze methode het effect van diepe hersenstimulatie en/of medicatie doorlopend te kunnen meten.
bekijk project
Onderzoek, Patiënten, Smartwatch
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

CHEVAL-studie

De CHEVAL-studie is een landelijk onderzoek naar de medicamenteuze behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson.
bekijk project
Medicatie, Patiënten
Project
Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Voice Trainer – Verstaanbaarheidstraining via een app

De Voice trainer is ontwikkeld voor mensen die slecht verstaanbaar zijn als gevolg van de ziekte van Parkinson. De app wordt ingezet tijdens de logopedische behandeling met de Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT) om verstaanbaarheidsproblemen bij parkinsonpatiënten effectief te behandelen. De Voice Trainer is doorontwikkeld op basis van de ervaringen met de eerste versie. De nieuwe functionaliteiten zijn nog niet gebruikt door uiteindelijke gebruikers, namelijk patiënten en logopedisten. Om de app goed te laten werken is het erg belangrijk dat de gebruikersgroep deze goed test.
bekijk project
Patiënten, Technologie, Zorgverleners
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Parkinson Op Maat

De Parkinson Op Maat-studie is een onderzoek naar het ontstaan en verloop van de ziekte van Parkinson. Door een groep mensen met parkinson twee jaar lang te volgen willen we nieuwe kennis opdoen en een basis leggen voor persoonsgerichte behandelingen.
bekijk project
Patiënten, Smartwatch, Technologie
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

LEAFS

LEAFS heeft als doel om het leven met de ziekte van Parkinson voor mensen die daar op relatief jonge leeftijd mee te maken krijgen ingrijpend te verbeteren, met speciale aandacht voor arbeidsmarktparticipatie.
bekijk project
Patiënten
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Verbeterproject Parkinsonzorg Nijmegen

Het project heeft als doel om alle parkinsonpatiënten in Nijmegen kwalitatief goede zorg te leveren die betaalbaar is, waarbij patiënten een volledig en geïntegreerd aanbod van zorg ervaren dat is afgestemd op individuele behoeften.
bekijk project
Mantelzorgers, Patiënten, Zorgverleners
Project
Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

GOUDmantel-project

In het GOUDmantelproject willen we de waardevolle kennis en ervaringen van oud-mantelzorgers ophalen zodat het gedeeld kan worden met andere mantelzorgers.
bekijk project
Mantelzorgers
Project
Actief Aanmelden is nu mogelijk

Spraakproblemen bij de ziekte van Parkinson

Wanneer het spreken onduidelijk of zelfs onverstaanbaar wordt, dan heeft dit een grote impact op de kwaliteit van leven. Omdat spraakproblemen vaak aanwezig zijn bij mensen met de ziekte van Parkinson, is onderzoek op dit gebied dus van groot belang.
bekijk project
Mantelzorgers, Patiënten