Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Bradykinesie thuistest

  • Patiënten20
  • Mantelzorgers20
Startdatum: 12-06-2018

Wat houdt het project in?

In dit onderzoek test het Radboudumc of het gebruik van een toetsenbord van de computer een betrouwbare schatting kan geven van één van de meest belastende kenmerken van de ziekte van Parkinson. Namelijk het traag bewegen (bradykinesie). Dit doen ze door eerst enkele (neurologische) testen bij je af te nemen en daarna één maand lang jouw toetsenbordactiviteit te meten.

Bradykinesie thuistest-img

Waarom dit project?

Er is steeds meer interesse in het gebruik van objectieve metingen om beter te begrijpen hoe mensen de symptomen van de ziekte van Parkinson thuis ervaren. Met dit onderzoek testen de onderzoekers of het gebruik van een toetsenbord van de computer een betrouwbare schatting kan geven van één van de meest belastende kenmerken van de ziekte. Namelijk het traag bewegen. (bradykinesie). Ze noteren de tijd van iedere toetsaanslag op het toetsenbord. Daarmee kijken de onderzoekers of dit een goede beoordeling geeft van het niveau van bradykinesie in vergelijking met de beoordeling door een arts. Daarnaast onderzoeken ze of de tijd van de toetsaanslagen verschillend is bij mensen met de ziekte van Parkinson, bij mensen met Cerebellaire Ataxie en bij mensen zonder een neurologische ziekte.

Group
Bradykinesie thuistest-img

Wat wordt er van mij verwacht?

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een huisbezoek. Direct hierna start het tweede deel, waarbij de onderzoekers tijdens één maand jouw typegedrag (in milliseconden) vastleggen. Dit doen ze door middel van een tijdelijk programma op jouw computer.

Deel 1: Huisbezoek
Twee onderzoekers van het Radboudumc uit Nijmegen komen ’s ochtends bij je thuis op bezoek. Tijdens het bezoek worden er verschillende typen onderzoek uitgevoerd. Het eerste onderzoek is een neurologisch onderzoek waarbij je een aantal testen krijgt. Daarna vragen ze je een aantal testen uit te voeren op het toetsenbord van jouw computer. Tenslotte stellen ze je een aantal vragen over jezelf en welke kenmerken van parkinson je ervaart. Dit duurt ongeveer twee uur en 30 minuten.

Deel 2: Typegedrag vastleggen
Gedurende een maand slaat het programma op je computer jouw typegedrag op. Je kunt jouw computer gebruiken zoals je normaal doet. Het programma registreert alleen de tijd (in milliseconden) dat je een toets indrukt.

011-user-2
Bradykinesie thuistest-img

Wat heb ik eraan?

Door te testen of het gebruik van een toetsenbord van de computer een betrouwbare schatting kan geven van één van de meest belastende kenmerken van de ziekte, kunnen neurologen in de toekomst kenmerken betrouwbaarder en scherper in kaart brengen. Als het gebruik van een toetsenbord een betrouwbare maatstaf blijkt te zijn voor bradykinesie, is dit extra, betrouwbare informatie die een neuroloog kan gebruiken in zijn vaststelling van bradykinesie.

081-layers
Bradykinesie thuistest-img
Fill 1
Shape

Meedoen?

Meedoen aan dit project is niet meer mogelijk. Meld je aan voor ParkinsonNEXT om op de hoogte gehouden te worden van andere onderzoeks- en innovatieprojecten.
Aanmelden bradykinesie thuistest
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6