Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Kansen Toekomstig Onderzoek naar Parkinson(isme) – Zorgverleners

  • ZorgverlenersZoveel mogelijk
Startdatum: 01-09-2022
Einddatum: 01-03-2023

Wat houdt het project in?

Er is al veel onderzoek gedaan op het gebied van parkinson en parkinsonisme. Met dit project wil ParkinsonNL achterhalen wat parkinsononderzoek in Nederland tot nu heeft opgeleverd en waar de huidige hiaten en kansen liggen voor de toekomst. Ze richten zich op onderzoek uit de afgelopen 25 jaar waarbij een Nederlandse onderzoeker of een Nederlands onderzoeksinstituut betrokken is geweest.

Om deze inzichten te verkrijgen zetten ze een literatuuronderzoek, interviews met diverse stakeholders en vragenlijstonderzoek in. Deze vragenlijst kun je onderaan deze projectpagina vinden.

De resultaten uit deze onderdelen worden gebundeld in een rapportage. De resultaten gebruikt ParkinsonNL om haar agenda voor onderzoek & innovatie, programmalijnen en meerjarenbeleidsplan aan te scherpen.

 

081-layers
Kansen Toekomstig Onderzoek naar Parkinson(isme) – Zorgverleners-img

Waarom dit project?

Met dit onderzoek wil ParkinsonNL ervoor zorgen dat ze zoveel mogelijk impact hebben en onderzoek financieren dat de benodigde kennis en inzichten oplevert. Hierdoor kunnen ze bijdragen aan de beste zorg voor mensen met parkinson, nu en in de toekomst. Ook willen ze ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven van mensen met parkinson en parkinsonisme verbeterd kan worden.

Shape
Kansen Toekomstig Onderzoek naar Parkinson(isme) – Zorgverleners-img

Wat wordt er van mij verwacht?

Meedoen aan het onderzoek bestaat uit het invullen van een eenmalige online vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

De vragen zijn gericht op onderzoek naar parkinson(isme) in Nederland, je eventuele betrokkenheid daarbij en welke hiaten en kansen je ziet voor toekomstig onderzoek.

Group
Kansen Toekomstig Onderzoek naar Parkinson(isme) – Zorgverleners-img

Wat heb ik eraan?

Door de vragenlijst in te vullen krijg je de kans om je invloed uit te oefenen op de agenda voor onderzoek & innovatie, de programmalijnen en het meerjarenbeleidsplan van ParkinsonNL.

Met jouw inzichten krijgen mensen met parkinson in de toekomst ook de beste zorg en behandeling. Ook draag je  bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met parkinson en parkinsonisme.

Met dit onderzoek bundelt ParkinsonNL informatie uit de literatuur met ervaringen van zowel patiënten, mantelzorgers, onderzoekers als zorgverleners. Jouw bijdrage als zorgverlener is een essentiële schakel om vanuit alle gezichtspunten voldoende informatie te verzamelen.

024-like
Kansen Toekomstig Onderzoek naar Parkinson(isme) – Zorgverleners-img

Kan ik meedoen?

Iedere zorgverlener die ervaring heeft met het behandelen van mensen met parkinson, of het doen van onderzoek naar parkinson, kan meedoen aan het vragenlijstonderzoek. De vragenlijst kan tot en met 20 januari 2023 worden ingevuld.

011-user-2
Kansen Toekomstig Onderzoek naar Parkinson(isme) – Zorgverleners-img
Fill 1
Shape

Meedoen?

Meedoen aan dit project is niet meer mogelijk. Meld je aan voor ParkinsonNEXT om mee te doen aan andere onderzoeks- en innovatieprojecten!
Aanmelden ParkinsonNEXT
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6