Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

Richtlijn met aanbevelingen voor de parkinsonzorg

Project:
25 juni 2020

Het project ‘Aanbevelingen voor de organisatie van multidisciplinaire zorg’ had als doel om (de naam zegt het al) een op de praktijk gebaseerde richtlijn te ontwikkelen waarin aanbevelingen staan voor de organisatie van multidisciplinaire zorg voor de ziekte van Parkinson.

Voor dit project vulden neurologen een vragenlijst in en werd er via patiëntorganisaties en de teams van neurologen (inclusief parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, etc.) feedback gegeven op de conceptaanbevelingen. De resultaten zijn inmiddels bekend en de richtlijn is gepubliceerd. Lees hieronder meer.

Wat is multidisciplinaire zorg?
Multidisciplinaire zorg is zorg waarbij zorgverleners van verschillende disciplines samenwerken met de patiënt. Bij de zorg voor mensen met parkinson kunnen bijvoorbeeld betrokken zijn: de huisarts, neuroloog, parkinsonverpleegkundige, diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psychiater of psycholoog en mogelijk nog andere zorgverleners.

De aanbevelingen
Er is een checklist opgesteld met aanbevelingen. Een aantal voorbeelden van aanbevelingen zijn:

  • De zorgverleners binnen een multidisciplinair team vertrouwen elkaar en hebben respect voor elkaars discipline.
  • Elke zorgverlener is belangrijk, maar de rol van elke zorgverlener hangt onder andere af van de wensen van de patiënt.
  • Elk multidisciplinair team heeft een coördinator, het is voor iedereen duidelijk wie dit is.
  • Een multidisciplinair team komt eens per maand bijeen, dat kan zowel fysiek als online.
  • De zorg wordt zo georganiseerd dat de doelen, gezondheid en het welzijn van de patiënt en zijn of haar partner voorop staan.
  • De partner van de patiënt wordt vanaf het begin betrokken bij de zorg.

De hele checklist met alle aanbevelingen kun je hier lezen: checklist aanbevelingen voor multidisciplinaire zorg (let op: in het Engels).

Inge Ruitenberg
Inge Ruitenberg
Communicatiemedewerker ParkinsonNEXT