Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Risicofactoren voor complicaties

  • Zorgverleners100
Startdatum: 13-09-2022
Einddatum: 8-11-2022

Wat houdt het project in?

In dit project van het Radboudumc willen onderzoekers inzichtelijk maken welke kenmerken de kans op het voorkomen van een medische complicatie van parkinson vergroten, ofwel wat de risicofactoren zijn per complicatie.

Hiervoor worden zorgprofessionals gevraagd om een lijst met bekende risicofactoren te beoordelen en aan te vullen. Nadat de onderzoekers een overzicht hebben van alle risicofactoren, berekenen ze welke van deze risicofactoren de beste voorspellers zijn van een complicatie. De complicaties die ze onderzoeken zijn: vallen en botbreuken, longontstekingen, urineweginfecties, stemmingsstoornissen, psychoses, en dementie.

081-layers
Risicofactoren voor complicaties-img

Waarom dit project?

De ziekte van Parkinson kan soms leiden tot nieuwe medische problemen. Bijvoorbeeld als iemand valt en iets breekt, of als iemand zich verslikt en eten in de longen krijgt. Dit soort complicaties kunnen een grote impact hebben op het leven van mensen met parkinson. Daarom willen de onderzoekers ze voorkomen door proactieve zorg te leveren: door vroeg in te grijpen bij de eerste verslechtering, kan erger worden voorkomen. Op dit moment is echter onbekend welke risicofactoren in de gaten moeten worden gehouden om een verslechtering te signaleren. De onderzoekers hebben in de literatuur naar risicofactoren gezocht, maar daarin kwamen niet alle bekende risicofactoren naar voren. Om tot een goed overzicht van alle risicofactoren te komen, is het daarom belangrijk om de expertise van parkinson zorgprofessionals mee te nemen in het opstellen van de lijst met risicofactoren.

Shape
Risicofactoren voor complicaties-img

Wat wordt er van mij verwacht?

Deelname houdt in dat je eenmalig een online vragenlijst invult. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten. In de vragenlijst kun je aangeven met welke complicaties je klinische ervaring hebt. Voor alleen die complicaties krijg je dan de risicofactoren te zien zoals die in de literatuur bekend zijn. Vervolgens kun je aangeven welke risicofactoren je herkent uit de praktijk, en welke risicofactoren ontbreken.

Group
Risicofactoren voor complicaties-img

Wat heb ik eraan?

Deelname aan dit onderzoek levert je niet direct zelf iets op, maar door je deelname help je mee om onze kennis over het voorkomen van complicaties bij mensen met de ziekte van Parkinson te vergroten.

024-like
Risicofactoren voor complicaties-img

Kan ik meedoen?

Je kunt meedoen als je zorg verleent aan mensen met Parkinson, bijvoorbeeld als neuroloog, verpleegkundige, huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, longarts, uroloog, psychiater, psycholoog, of specialist ouderengeneeskunde.

Daarnaast moet je tenminste 2 jaar ervaring hebben met 1 of meer van de beschreven complicaties. Met ervaring wordt bedoeld dat je de complicatie behandelt of voorkomt in je werk.

Group 6
Risicofactoren voor complicaties-img
Fill 1
Shape

Meedoen?

Aanmelden voor dit project is niet meer mogelijk. Meld je aan voor ParkinsonNEXT om mee te doen aan andere onderzoeks- en innovatieprojecten!
Ga naar de vragenlijst
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6