Afgerond Dit project/onderzoek is afgerond

De invloed van stress op de ziekte van Parkinson

Startdatum: 8-8-2019

Wat houdt dit project in?

Met dit project wil het Radboudumc meer te weten komen over de invloed van stress op de ziekte van Parkinson. Wat is de invloed van stress op parkinsonklachten? Hoe gaan mensen met de ziekte van Parkinson om met stress? En zijn sommige mensen gevoeliger voor stress dan anderen? Op dit soort vragen hopen de onderzoekers een antwoord te vinden.

Mindfulness lijkt een veelbelovende aanvulling op de behandeling van mensen met parkinson. De onderzoekers zijn daarom ook benieuwd of je mindfulness beoefent en of dit volgens jou invloed heeft op je klachten. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Maryoga, de yogastudio voor mensen met parkinson van Marjan Overdiep.

081-layers
De invloed van stress op de ziekte van Parkinson-img

Waarom dit project?

Veel mensen met de ziekte van Parkinson merken dat stress invloed heeft op hun parkinsonklachten. Er kan bij parkinson ook sprake zijn van angst of depressieve klachten. Dit project draagt bij aan meer inzicht in de invloed van stress op de ziekte van Parkinson. Daarnaast willen de onderzoekers inzicht krijgen in wat mensen zelf doen om hun stress te verminderen.

Van mensen met parkinson die mindfulness beoefenen willen de onderzoekers graag weten of zij door mindfulness een verandering merken in hun klachten. Van mensen die geen ervaring met mindfulness hebben, willen de onderzoekers graag weten of zij hier interesse in hebben en wat hen zou kunnen helpen om een mindfulness cursus te volgen. Op basis hiervan kunnen de onderzoekers kijken of mindfulness een goede toevoeging is voor mensen met parkinson.

105-compact-disc
De invloed van stress op de ziekte van Parkinson-img

Wat wordt er van mij verwacht?

Als je meedoet aan dit project vul je eenmalig een vragenlijst in over stress en de invloed van stress op jouw parkinsonklachten. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Dit kun je thuis doen. Iedereen met de ziekte van Parkinson kan meedoen met dit project, maar ook mensen zonder parkinson worden van harte uitgenodigd om mee te doen. De gegevens worden alleen voor dit project gebruikt. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld, anoniem verwerkt en zijn niet naar jou herleidbaar.

011-user-2
De invloed van stress op de ziekte van Parkinson-img

Wat heb ik eraan?

Zelf heb je geen direct voordeel van deelname aan dit project. Wel kan het Radboudumc met de resultaten van deze vragenlijst onderzoeken op welke parkinsonklachten stress invloed heeft, wat mensen al doen om hun stress te verminderen en wat dit hen oplevert. Het is belangrijk om de ervaring met en interesse in mindfulness onder mensen met parkinson in Nederland goed in kaart te brengen om te beslissen of mindfulness in de toekomst bijvoorbeeld moet worden aangeboden als aanvulling op de behandeling.

Group
De invloed van stress op de ziekte van Parkinson-img
Fill 1
Shape

Meedoen?

Meedoen aan dit project is niet meer mogelijk. Meld je aan voor ParkinsonNEXT om mee te doen aan andere onderzoeks- en innovatieprojecten!
Aanmelden ParkinsonNEXT
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6