Actief Aanmelden is nu mogelijk

Verbeterproject Parkinsonzorg Nijmegen

  • Zorgverleners100
  • Patiënten100
  • Mantelzorgers100
Startdatum: 2015

Wat houdt dit project in?

Het Verbeterproject Parkinsonzorg Nijmegen is een gezamenlijk initiatief van het Radboudumc en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis met focus op een nieuwe organisatie en financiering van zorg. Het project heeft als doel om alle parkinsonpatiënten in Nijmegen kwalitatief goede zorg te leveren die betaalbaar is, waarbij patiënten een volledig en geïntegreerd aanbod van zorg ervaren dat is afgestemd op individuele behoeften. Drie Nijmeegse stadsdelen (Nijmegen-Zuid, Nijmegen-Midden, Nijmegen-Oost) zijn aangewezen als proeftuin voor dit project, als basis van een toekomstige regionale, nationale en internationale uitrol.

081-layers
Verbeterproject Parkinsonzorg Nijmegen-img

Waarom dit project?

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte door zijn uiteenlopende klachten, waarbij de ernst en het beloop van de ziekte verschilt per patiënt. Vanwege de verscheidenheid aan problemen, kunnen er naast de neuroloog, parkinsonverpleegkundige en huisarts ook andere zorgprofessionals, welzijnsondersteuners en/of mantelzorgers betrokken zijn in de behandeling en begeleiding.

Patiënten benaderen vanuit het medische model van simpelweg behandelen kan in veel situaties prima, zoals bij een gebroken been, maar een puur medische blik is minder geschikt bij een chronische aandoening zoals de ziekte van Parkinson. Daarom verschuiven we onze focus van behandeling van klachten naar verbeteren van functioneren in het dagelijks leven. Dit betekent dat we eerst gaan kijken wat een patiënt belangrijk vindt in zijn functioneren, om vervolgens gezamenlijk te besluiten welke behandeling en begeleiding daarbij past. De nadruk ligt daarbij op zorg dicht bij huis, met een grote rol voor zelfmanagement, nauwe samenwerking tussen zorgverleners en nuttig gebruik van moderne technologie.

Meer focus op de patiënt vergt een nieuwe manier van werken, die niet in één klap zal worden gerealiseerd. Daarom is het essentieel om patiënten en hun naasten, zorgverleners, gemeente, ontwikkelaars van moderne technologie en zorgverzekeraars in te zetten als mede-architect van verbeteringen in de nieuwe zorgvorm en bekostigingsstructuur.

105-compact-disc
Verbeterproject Parkinsonzorg Nijmegen-img

Wat wordt er van mij verwacht?

Wanneer u in een van de drie Nijmeegse stadsdelen (Midden, Zuid, Oost) woont als patiënt of naaste of u hier als zorgverlener of welzijnsondersteuner werkt, bent u automatisch deelnemer van VPN. Als deelnemer:

  • krijgt u de kans om als mede-architect een bijdrage te leveren aan zorgverbetering door deel te nemen aan de meedenkgroep. Deze groep bestaat uit patiënten, naasten en zorgverleners en komt 6 keer per jaar samen in het Radboudumc. Tijdens de bijeenkomsten worden knelpunten in de zorg besproken en verbeterideeën uitgewerkt, geëvalueerd, bijgesteld en geïmplementeerd. Daarnaast organiseert de meedenkgroep samen met het projectteam de jaarlijkse bijeenkomst voor alle deelnemers van het project. U bepaalt zelf hoe actief u bent.
  • wordt u door het projectteam benaderd met de vraag of u mee wilt werken aan het testen van verbeterideeën. Hierbij laten we de keuze aan u.
011-user-2
Verbeterproject Parkinsonzorg Nijmegen-img

Wat heb ik eraan?

Als deelnemer aan het project wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Daarnaast krijgt u de kans om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van parkinsonzorg. Tot slot, biedt het project mogelijkheden om anderen te ontmoeten en ervaringen te delen.  Wanneer u niet meer geïnteresseerd bent kunt u dit  te allen tijde aangeven.

024-like
Fill 1
Shape

Meedoen?

Mensen met parkinson - en hun naasten - die in Nijmegen-Oost, Nijmegen-Midden of Nijmegen-Zuid wonen of zorgprofessionals en welzijnsondersteuners die in deze stadsdelen werken met mensen met parkinson zijn automatisch deelnemer aan het project. Mocht u wonen of werken in deze stadsdelen en toch nog niet zijn aangesloten, dan bent u welkom zich aan te melden voor het Verbeterproject Parkinsonzorg Nijmegen.
Deelnemen
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701