Actief Dit project/onderzoek is actief, maar aanmelden is niet meer mogelijk

Visusstoornissen bij de ziekte van Parkinson (VIP)

  • Patiënten250
Startdatum: 1 jan 2017
Einddatum: 1 jul 2018

Wat houdt het project in?

Uit eerder onderzoek is bekend dat oogproblemen voorkomen bij de ziekte van Parkinson. Exacte getallen hierover zijn echter niet bekend. Ook de consequenties van oogproblemen voor het functioneren van mensen met de ziekte van Parkinson zijn nog onderbelicht. Daarnaast worden oogproblemen in de dagelijkse klinische praktijk slechts beperkt opgemerkt en blijft behandeling hiervan vaak uit. Middels dit onderzoek willen het Radboudumc, stichting ParkinsonFonds, the Medical University of Innsbruck en het OLVG inzicht krijgen in de hoeveelheid en het type oogproblemen dat bij mensen met de ziekte van Parkinson voorkomt. Dit doen ze door zoveel mogelijk mensen met de ziekte van Parkinson een korte vragenlijst over oogproblemen in te laten vullen. In de tweede fase van deze studie gaan ze onderzoeken of deze vragenlijst een accurate weergave is van de daadwerkelijke oogproblemen en of deze bruikbaar is als screeningsinstrument in de praktijk. In de tweede fase onderzoeken ze tevens de gevolgen van oogproblemen op het dagelijks bewegen.

Meer weten over oogproblemen bij parkinson? Klik hier.

081-layers
Visusstoornissen bij de ziekte van Parkinson (VIP)-img

Waarom dit project?

Uit eerder onderzoek is bekend dat oogproblemen frequent voorkomen bij de ziekte van Parkinson. Deze oogproblemen kunnen vervelende gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan dubbelzien, moeite met lezen of televisie kijken en vallen. Middels dit onderzoek willen de onderzoekers inzicht krijgen in de hoeveelheid en het type oogproblemen die bij mensen met parkinson voorkomen om dit in de toekomst adequater te signaleren en indien nodig te behandelen.

105-compact-disc
Visusstoornissen bij de ziekte van Parkinson (VIP)-img

Wat wordt er van mij verwacht?

In eerste instantie hoef je als deelnemer alleen een korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over oogproblemen en algemene achtergrondinformatie. Een klein deel van alle mensen die de vragenlijst heeft ingevuld (in totaal 30 personen) zal worden uitgenodigd voor de tweede fase van het onderzoek. In deze tweede fase breng je een bezoek aan de polikliniek van het Radboudumc in Nijmegen voor een uitgebreid onderzoek in de vorm van enerzijds neurologische testen en anderzijds een volledig oogheelkundig onderzoek. Als je hiervoor uitgenodigd wordt, zul je hierover te zijner tijd aanvullende informatie ontvangen. Het is belangrijk om te weten dat deelname aan fase 2 volledig vrijwillig is en je tot niets verplicht bent als je de vragenlijst hebt ingevuld.

011-user-2
Visusstoornissen bij de ziekte van Parkinson (VIP)-img

Wat heb ik eraan?

Wanneer je deelneemt heb je hier zelf waarschijnlijk niets aan. Wel lever je een bijdrage aan wetenschappelijk inzicht met betrekking tot oogproblemen bij de ziekte van Parkinson.

024-like
Fill 1
Shape

Meedoen?

Meedoen aan dit project is niet meer mogelijk. Meld je aan voor ParkinsonNEXT om op de hoogte gehouden te worden van andere onderzoeks- en innovatieprojecten.
Deelnemen
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701