Actief Aanmelden is nu mogelijk

Visusstoornissen bij de ziekte van Parkinson

  • Patiënten250
Startdatum: 1 jan 2017
Einddatum: 1 jul 2018

Wat houdt het project in?

Uit eerder onderzoek is bekend dat oogproblemen bij de ziekte van Parkinson voorkomen. Exacte getallen hierover zijn echter niet bekend. Ook de consequenties van oogproblemen voor het functioneren bij mensen met de ziekte van Parkinson zijn nog onderbelicht. Daarnaast worden oogproblemen in de dagelijkse klinische praktijk slechts beperkt opgemerkt en blijft behandeling hiervan vaak uit. Middels dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de hoeveelheid en het type oogproblemen dat bij mensen met de ziekte van Parkinson voorkomt. Dit doen we door zo veel mogelijk mensen met de ziekte van Parkinson een korte vragenlijst over oogproblemen in te laten vullen. In de tweede fase van deze studie gaan we onderzoeken of deze vragenlijst een accurate weergave is van de daadwerkelijke oogproblemen en of deze bruikbaar is als screeningsinstrument in de praktijk. In de tweede fase onderzoeken we tevens de gevolgen van oogproblemen op het dagelijks bewegen.

Meer weten over oogproblemen bij parkinson? Klik hier.

081-layers
Visusstoornissen bij de ziekte van Parkinson-img

Waarom dit project?

Uit eerder onderzoek is bekend dat oogproblemen frequent voorkomen bij de ziekte van Parkinson. Deze oogproblemen kunnen vervelende gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan dubbelzien, moeite met lezen of televisie kijken en vallen. Middels dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de hoeveelheid en het type oogproblemen die bij mensen met parkinson voorkomen om in de toekomst dit adequater te signaleren en indien nodig te behandelen.

105-compact-disc
Visusstoornissen bij de ziekte van Parkinson-img

Wat wordt er van mij verwacht?

In eerste instantie hoeft u alleen een korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst zal gaan over oogproblemen en algemene achtergrond informatie. Een klein deel van alle mensen die de vragenlijst heeft ingevuld (in totaal 30 personen) zal worden uitgenodigd voor de tweede fase van het onderzoek. In deze tweede fase brengt u een bezoek aan de polikliniek van het Radboudumc in Nijmegen voor een uitgebreid onderzoek in de vorm van enerzijds neurologische testen en anderzijds een volledig oogheelkundig onderzoek. Als u hiervoor uitgenodigd wordt, zult u hierover t.z.t. aanvullende informatie ontvangen. Het is belangrijk om te weten dat deelname aan fase 2 volledig vrijwillig is en u tot niets verplicht bent als u de vragenlijst heeft ingevuld.

011-user-2
Visusstoornissen bij de ziekte van Parkinson-img

Wat heb ik eraan?

Wanneer u deelneemt heeft u hier zelf waarschijnlijk niets aan. Wel levert u een bijdrage aan wetenschappelijk inzicht m.b.t. oogproblemen bij de ziekte van Parkinson.

024-like
Fill 1
Shape

Meedoen?

Momenteel worden geen mensen met de ziekte van Parkinson meer gezocht. Wél zijn de onderzoekers nog op zoek naar mannen zonder parkinson van rond de 70 jaar oud. Heb je geen parkinson, maar draag je graag bij aan de strijd tegen parkinson? Geef je dan op via onderstaande knop!
Deelnemen
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701