Actief Aanmelden is nu mogelijk

Vital@Home

  • Zorgverleners10
  • Patiënten-
Startdatum: 1 jan 2018

Wat houdt dit project in?

De Vital@Home studie richt zich op de vraag hoe een draagbare sensor een fysiotherapeut of oefentherapeut kan helpen bij de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. De sensor, die als halsketting door de patiënt wordt gedragen, is gekoppeld aan een applicatie op de mobiele telefoon van de patiënt. De app verzamelt extra informatie over lichamelijke activiteit, valincidenten en medicijngebruik. Al deze informatie wordt teruggekoppeld aan de fysio- of oefentherapeut via de Vital@Home fysio app. Het systeem is vorig jaar ontwikkeld en getest. Dit jaar gaan we het systeem samen met patiënten en hun fysio-  of oefentherapeut verder verbeteren en testen. Daarnaast willen we dit jaar onderzoeken of het mogelijk is om alleen de halsketting te gebruiken, zonder terugkoppeling van de gegevens naar de eigen mobiele applicatie. Dit betekent dat ook patiënten zonder smartphone kunnen deelnemen aan dit onderzoek.

 

081-layers
Vital@Home-img

Waarom dit project?

Er is al langere tijd grote interesse in het gebruik van draagbare sensoren als een objectieve graadmeter voor symptomen en lichamelijke activiteiten in het dagelijks leven. Uiteindelijk willen we de halsketting en de applicaties beschikbaar maken voor een grotere groep mensen met de ziekte van Parkinson, zodat zij samen met hun behandelend fysio- of oefentherapeut meer inzicht kunnen krijgen in de lichamelijke activiteit, valincidenten en medicatiegebruik. Hiermee hopen we op de langere termijn een bijdrage te leveren aan betere, persoonsgerichte fysiotherapeutische zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson.

105-compact-disc
Vital@Home-img

Wat wordt er van mij verwacht?

Fysio- en oefentherapeut

Deelname houdt in dat u als fysio- of oefentherapeut allereerst een instructiebijeenkomst bijwoont, waarin u uitleg krijgt over de studieprocedures en het gebruik van het systeem. Daarnaast vragen wij u twee of drie patiënten met de ziekte van Parkinson te werven uit uw eigen praktijk. We vragen van de fysio- en oefentherapeuten om vier contactmomenten met de deelnemende patiënten in te roosteren, gekoppeld aan reguliere behandelafspraken die gepland zijn. Tijdens het eerste bezoek, wat ongeveer dertig minuten zal duren, neemt u als therapeut een klinisch onderzoek af om de patiënt in kaart te brengen. Vervolgens overhandigt u de halsketting aan de patiënt, waarbij een korte uitleg gegeven wordt. De drie vervolgafspraken vinden verspreid over maximaal zes weken plaats, afhankelijk van wanneer de reguliere behandelafspraken van de patiënt zijn ingepland. Tijdens deze afspraken bekijkt u in de Vital@Home fysio tablet app gedurende ongeveer tien minuten de informatie en bespreekt dit met de patiënt. In deze app zijn alle gegevens van de patiënt zichtbaar voor de duur van de afspraak, mits de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Aan het eind van het onderzoek vindt een telefonische evaluatie plaats met een van de onderzoekers, welke ongeveer vijftien minuten in beslag zal nemen.

Patiënt

De studie bestaat uit vier contactmomenten met de behandelend fysio- of oefentherapeut en zes weken thuisgebruik van de halsketting en de Vital@Home app op de mobiele telefoon. De contactmomenten vinden plaats voor het normale bezoek aan de fysio- of oefentherapeut. Tijdens het eerste bezoek zal de fysio- of oefen therapeut een aantal vragen stellen. Ook zal door middel van vragenlijsten in kaart worden gebracht hoe vaak u valt in de thuissituatie en of er problemen worden ervaren met lopen. Na het eerste bezoek draagt u de halsketting zes weken gedurende de dag. ’s Nachts laadt de halsketting op middels de meegeleverde oplader. U wordt gevraagd naast het dragen van de ketting ook de Vital@Home app op de mobiele telefoon te gebruiken. Het gebruik van de Vital@Home app zal niet voor iedere deelnemer gelden aangezien we dit jaar ook willen onderzoeken of het mogelijk is om alleen de halsketting te gebruiken. Er wordt verwacht dat dagelijks de lichamelijke activiteit, valincidenten en het medicatiegebruik bijgehouden worden. De drie vervolgafspraken vinden verspreid over zes weken plaats, afhankelijk van wanneer de reguliere behandelafspraken gepland zijn.


011-user-2

Wat heb ik eraan?

Deelnemende patiënten en fysio- en oefentherapeuten ontvangen een kleine vergoeding voor het deelnemen aan het onderzoek. Ook krijgen zowel patiënten als fysiotherapeuten een beter inzicht in de dagelijkse lichamelijke activiteit en valincidenten. 

024-like
Fill 1
Shape

Meedoen?

Voor dit onderzoek worden geen deelnemers meer gezocht. Meld je nu aan voor ParkinsonNEXT om op de hoogte gehouden te worden van andere onderzoeken en innovatieprojecten. Klik hiervoor op de knop 'Aanmelden' rechts boven op de pagina.
Heeft u vragen? Neem contact op
Group 6 +31 24 361 4701