Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

Welke kenmerken verhogen het risico op een complicatie?

30 januari 2023

De eerste resultaten van het ‘Risicofactoren voor complicatie’-project zijn binnen. In dit project van het Radboudumc keken onderzoekers naar de kenmerken die de kans op een medische complicatie van parkinson vergroten. Deze kenmerken worden ook wel risicofactoren genoemd.

De ziekte van Parkinson kan soms leiden tot nieuwe medische problemen. Bijvoorbeeld als iemand valt en iets breekt, of als iemand zich verslikt en eten in de longen krijgt. Deze complicaties zijn wellicht te voorkomen als op tijd wordt opgemerkt dat iemand een verhoogd risico loopt op die complicatie.

Voor dit onderzoek werden zorgverleners die mensen met parkinson behandelen gevraagd een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst konden ze aangeven welke risicofactoren zij het belangrijkst vonden voor zes van de meest voorkomende complicatie bij parkinson. De zorgverleners konden ook aangeven welke risicofactoren zij nog misten.

De complicaties waarvan de risicofactoren werden verzameld waren: vallen en botbreuken, longontstekingen, urineweginfecties, stemmingsstoornissen, psychiatrische problemen, en dementie.

Resultaten
Uiteindelijk hebben 99 zorgverleners de vragenlijst ingevuld. De onderzoekers waren erg blij met deze opkomst. In het vragenlijstonderzoek werden verschillende risicofactoren het vaakst genoemd:

  • Risicofactoren op vallen en botbreuken: bevriezen van het lopen, balansproblemen, en een eerdere valpartij;
  • Risicofactoren op longontstekingen: de ernst van de parkinson, een stoornis met het slikken, en beweegproblemen;
  • Risicofactoren op urineweginfecties: niet genoeg drinken, een eerdere urineweginfectie, en het hebben van een katheter;
  • Risicofactoren op stemmingsstoornissen zoals depressie en angst: een eerder stemmingsstoornis, cognitieve problemen, en de ernst van de parkinson;
  • Risicofactoren op psychiatrische problemen: hallucinaties, eerdere psychose, en cognitieve problemen;
  • Risicofactoren op dementie: cognitieve problemen, sociaal en functioneel achteruit gaan en leeftijd.

Vervolg
Op dit moment leggen de onderzoekers verbanden tussen de vaakst gekozen risicofactoren en complicaties. Zo brengen ze in kaart welke risicofactor kan leiden tot de ander, en hoe deze uiteindelijk de complicatie kan veroorzaken. Daarna zullen ze gaan berekenen hoe groot de bijdrage is van elke risicofactor aan het ontstaan van de complicatie. Als ze hiermee klaar zijn zullen ze de resultaten via onder andere ParkinsonNEXT delen.

 

 

Nina Wubben
Nina Wubben
Communicatiemedewerker ParkinsonNEXT