Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

Zelfhulpboek ‘Ommetjes door het parkinsonbrein’ nu beschikbaar!

29 maart 2022

De COPIED studie is afgerond! In de COPIED studie wordt onderzoek gedaan naar de omwegen die mensen met parkinson en hun naasten gebruiken om obstakels in het denken te omzeilen. Nu is er een nieuwe mijlpaal: op basis van de resultaten van het COPIED onderzoek schreef hoofdonderzoeker Marina Noordegraaf een boek: Ommetjes door het parkinsonbrein. Wil je het boek ook lezen? Lees dan vlug verder hoe dat kan.

Een aanzienlijk deel van mensen met parkinson heeft last van obstakels in het denken, vaak al voor de diagnose. Denk daarbij aan problemen met aandacht en concentratie, geheugen, en het plannen en uitvoeren van activiteiten. Mensen met parkinson en hun naasten vinden vaak creatieve manieren om deze denkobstakels te omzeilen. Binnen de COPIED studie zijn al deze manieren om te compenseren opgehaald bij 470 mensen met parkinson en 136 naasten, gecategoriseerd en vervolgens gebundeld in boekvorm. Het boek ‘Ommetje door het parkinsonbrein’ is een zelfhulpboek. Hoofdonderzoeker Marina Noordegraaf beschrijft het boek als ‘een soort lotgenotencontact in boekvorm’.

Noordegraaf hoopt dat het boek tot mooie gesprekken over en meer begrip voor denkobstakels leidt, en daardoor ook tot meer begrip voor en contact met elkaar. Het boek werd op 28 maart overhandigd aan Bas Bloem en en Marjan Overdiep, die het voorwoord schreven, en naar de COPIED-deelnemers gestuurd.

Wil je het boek ook bestellen? Een digitale versie van het boek is gratis beschikbaar. Je kunt ook een fysieke kopie van het boek bestellen voor een kostprijs van €19,69 (exclusief verzendkosten).

Vervolg
De mensen die nu een boek toegestuurd hebben gekregen krijgen na de zomer nog een vragenlijst toegestuurd. Op basis van de antwoorden op die vragenlijst beslissen de onderzoekers welke volgende stappen zij willen nemen.

Meer weten over de COPIED studie? Op de website worden regelmatig informatieve en leuke updates geplaatst.

Nina Wubben
Nina Wubben
Communicatiemedewerker ParkinsonNEXT