Terug naar het nieuwsoverzicht

nieuws

Zorgverlener? Vul de risicofactor vragenlijst in!

31 oktober 2022

Ben jij parkinson zorgverlener? Dit ParkinsonNEXT project wil graag van je weten wat de risicofactoren zijn voor de belangrijkste parkinson complicaties. Wil je meer weten over het project, of de vragenlijst invullen? Ga dan naar de projectpagina, of klik op de link in dit nieuwsbericht.

Onlangs schreef onderzoeker Robin van den Bergh een blogpost voor ParkinsonConnect, de online omgeving voor parkinson zorgverleners van ParkinsonNet. Deze blog kun je hieronder lezen.

Update uit de wetenschap: Risicofactoren voor Parkinson gerelateerde complicaties

Complicaties kunnen een directe invloed hebben op het welzijn van mensen met parkinson, maar ze kunnen ook een indirecte invloed hebben. Bijvoorbeeld omdat een ziekenhuisopname nodig is, of wanneer er zorgen ontstaan over het voorkomen van de complicatie. In ernstige gevallen kan een complicatie zelfs leiden tot overlijden. De behandeling van complicaties brengt daarnaast ook nog hoge zorgkosten met zich mee. Daarom voorkomen we het liefst zoveel mogelijk van deze complicaties.

Het voorkomen van complicaties is lastig. Tijdig ingrepen bij de eerste aanwijzingen van een verslechterde gezondheid zou kunnen helpen. Als het looppatroon van iemand met parkinson goed in de gaten gehouden wordt, kunnen eventuele problemen met balans en evenwicht snel worden opgemerkt. Het is daarvoor wel belangrijk om te weten wat we in de gaten moet houden om een complicatie te voorkomen. In andere woorden, we moeten weten welke risicofactoren de kans op een complicatie vergroten. Als we daar een goed beeld van hebben, kan de preventieve zorg zich namelijk richten op de belangrijkste risicofactoren.

Onderzoeksvragen
Op dit moment doen wij onderzoek naar risicofactoren. Daarbij zoeken we een antwoord op 2 vragen:

  1. Welke risicofactoren zijn er voor de beschreven complicaties?
  2. Hoeveel procent van de complicaties kunnen we voorkomen als we de risicofactoren kunnen verhelpen?

Om de eerste vraag te beantwoorden hebben we de wetenschappelijke literatuur bekeken. Er zijn nu 107 unieke risicofactoren bekend. Sommige risicofactoren kwamen terug voor alle complicaties, zoals leeftijd en ziekte-ernst. Andere risicofactoren waren van belang voor specifieke complicaties, zoals de aanwezigheid van freezing of gait, COPD, slaapstoornissen, of alcoholconsumptie.

Om de tweede vraag te beantwoorden berekenen we voor iedere risicofactor hoeveel complicaties voorkomen kunnen worden als de risicofactor niet zou bestaan. Daarmee krijgen we inzicht in welke risicofactoren een grote bijdrage hebben aan het ontstaan van een complicatie, zodat we gerichte, preventieve zorg kunnen leveren.

De lijst aan risicofactoren is echter nog niet compleet. Zo ontbrak in de literatuur bijvoorbeeld dat niet genoeg water drinken een risicofactor kan zijn voor een urineweginfectie. Wij denken dat de klinische ervaringen van zorgprofessionals van grote waarde zijn om de lijst met risicofactoren te beoordelen en waar nodig aan te vullen. Daarom hebben wij een vragenlijst uitstaan waarin wij zorgprofessionals vragen de gevonden risicofactoren te beoordelen.

Als u ervaring heeft met 1 van de beschreven complicaties, dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze korte online vragenlijst.

Nina Wubben
Nina Wubben
Communicatiemedewerker ParkinsonNEXT